Gần 21,4 tỷ đồng thực hiện dự án Đầu tư hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 27-11-2023 16:25, Lượt xem: 26

Ngày 21-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 2552/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Đầu tư hội nghị truyền hình trực tuyến tổng thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng kinh phí gần 21,4 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2022-2024.

Theo đó, dự án được thực hiện với mục tiêu đầu tư hệ thống Hội nghị trực tuyến từ các cơ quan Đảng, nhà nước từ thành phố đến phường xã với hình ảnh, âm thanh truyền tải theo thời gian thực, liên tục không bị ngắt quãng để triển khai công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời và hiệu quả; đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, tiết kiệm thời gian và kinh phí. Đồng thời nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

Dự án có quy mô đầu tư thiết bị hội nghị trực tuyến và thiết bị mở rộng cho các đơn vị; thiết lập 2 phòng họp ở UBND thành phố phục vụ họp trực tuyến với các đối tác bên ngoài trong nước và quốc tế; Mua 3 tài khoản trực tuyến của các hãng chuyên về phần mềm trực tuyến để phục vụ họp với đối tác ngoài tỉnh hoặc nước ngoài; nâng cấp giấy phép (licenses) từ 3 phiên họp trực tuyến đồng thời hiện có lên 5 phiên họp trực tuyến đồng thời; đầu tư máy chủ cài đặt các phần mềm trực tuyến, thiết bị lưu trữ chuyên dụng; đầu tư hệ thống điều khiển trung tâm.

UBND thành phố đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

NGUYỆT ÁNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác