Gần 5,3 tỷ đồng nâng cao chất lượng dịch vụ khúc xạ và kính thuốc trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 25-11-2023 06:04, Lượt xem: 19

UBND thành phố ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 14-11-2023 phê duyệt tiếp nhận dự án Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khúc xạ tại thành phố Đà Nẵng do tổ chức The Fred Hollows Foundation tài trợ với tổng kinh phí gần 5,3 tỷ đồng.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khúc xạ và kính thuốc, tăng cường tiếp cận của người dân với dịch vụ kính thuốc tiêu chuẩn, góp phần mô hình hóa để nhân rộng tại thành phố Đà Nẵng và toàn quốc, dự án hướng đến 3 kết quả chính: triển khai áp dụng thí điểm “Hướng dẫn chuẩn chất lượng dịch vụ khúc xạ tại cơ sở dịch vụ kính thuốc” do Bộ Y tế ban hành; tăng cường sự tiếp cận của cộng đồng với năm cơ sở dịch vụ kính thuốc tiêu chuẩn; tăng cường sự tiếp cận của các cơ sở dịch vụ mắt kính/kính thuốc trên toàn thành phố dến các khóa đào tạo về khúc xạ.

Theo đó, dự án được thực hiện tại Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng, cơ sở kính thuốc Á Âu, cơ sở Mắt kính số 1, cơ sở kính thuốc Phúc Nhân, cơ sở kính thuốc Quang Optic, cơ sở kính thuốc Vĩnh Thái và tất cả cơ sở dịch vụ mắt kính/kính thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong thời gian từ tháng 11-2023 đến tháng 6-2028.

UBND thành phố giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6-4-2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác