Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục
Đăng ngày 24-11-2023 17:02, Lượt xem: 19

Ngày 22-11, UBND thành phố có văn bản số 6414/UBND-SGDĐT gửi Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch UBND các quận, huyện về Tăng cường công tác quản lí nhà nước về giáo dục. Trong đó, chỉ đạo thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo học 2023-2024 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Làm rõ trách nhiệm, kịp thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền nếu để xảy ra tình trạng thu tiền không đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Giám đốc Sở GDĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị, trường học trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định, trách nhiệm quản lí nhà nước về giáo dục; xây dựng và phát triển đội ngũ đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường học và mua sắm các trang thiết bị dạy học; thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả trách nhiệm quản lí nhà nước về giáo dục thuộc thẩm quyền trách nhiệm của UBND/ Chủ tịch UBND cấp quận, huyện được quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lí nhà nước về giáo dục đối với UBND/ Chủ tịch UBND cấp xã, phường được quy định tại Nghị định này.

Tổ chức kiểm tra, rà soát đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên tại các trường học trên địa bàn để có sự tuyển dụng, phân bổ, luân chuyển, biệt phái phù hợp; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên hoặc thừa - thiếu giáo viên cục bộ. Chỉ đạo các đơn vị, trường học thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên theo quy định, đảm bảo thực hiện tốt Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tập trung rà soát, triển khai xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường học và mua sắm các trang thiết bị dạy học. Có giải pháp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn về kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2025; tăng cường cơ sở vật chất đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học, phòng học bộ môn đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm đảm bảo 100% học sinh tiểu học được học 02 buổi/ngày, nâng tỉ lệ trường đạt quốc gia và đảm bảo các chuẩn sau 05 năm theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo thực hiện hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn về việc triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP; trong đó, cần quan tâm kiểm tra việc thực hiện các nội dung về tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học và các khoản thu dịch vụ, về thực hiện chủ và trách nhiệm giải trình tại các cơ sở giáo dục.

Giám đốc Sở GDĐT, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 2023-2024 theo hướng dẫn tại Công văn số 02/10/2023 của Bộ GDĐT; chỉ đạo thực hiện Công văn số 5459/BGDĐT-TTr ngày 07/8/2023 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thanh tra, kiểm tra giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Làm rõ trách nhiệm, kịp thời xử lí nghiêm theo thẩm quyền nếu để xảy ra tình trạng thu tiền không đúng quy định.

Bên cạnh đó, kịp thời tuyên dương, nhân rộng những tấm gương thầy cô giáo, cán bộ quản lí giáo dục trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua khác; kiên quyết xử lí kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác