Tháng 10-2023: 13 cơ quan, đơn vị có hồ sơ chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức
Đăng ngày 23-11-2023 18:12, Lượt xem: 60

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố về định kỳ hằng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, ngày 22-11, Văn phòng UBND thành phố công khai danh sách 13 cơ quan, đơn vị có hồ sơ chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức trong tháng 10-2023.

Cụ thể gồm 6 sở, ban, ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp.

3 quận, huyện: UBND huyện Hòa Vang, UBND quận Liên Chiểu, UBND quận Sơn Trà.

4 phường, xã: UBND phường Hòa Thọ Đông, UBND phường Phước Mỹ, UBND phường Thọ Quang, UBND phường Xuân Hà.

NGUYỆT ÁNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác