Gửi báo giá dự toán dịch vụ thuê tư vấn xác định giá trị tài sản (Lần 02)
Đăng ngày 15-11-2023 17:46, Lượt xem: 21

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng đang lập thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn định giá thị trường các tài sản như sau:

TT Tên tài sản Thời điểm xác định giá tài sản
1 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 127, tờ bản đồ số 13, địa chỉ: Lô 13, Khu D1 đường Lê Mạnh Trinh, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Ngày 24/6/2021 và ngày15/02/2023
2 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 300, tờ bản đồ số 35, địa chỉ: Số 35/01 Chế Lan Viên, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Ngày 22/4/2021 và ngày15/02/2023

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kính mời các Doanh nghiệp thầm định giá tham báo giá dịch vụ thuê tư vấn xác định giá các tài sản nêu trên và gửi về Sở Tài chính (Cơ quan thường trực của Hội đồng) trước ngày 15/11/2023.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý Công ty liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để  cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố gửi các Doanh nghiệp thầm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác