Thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND thành phố giao
Đăng ngày 03-10-2023 15:28, Lượt xem: 90

Ngày 29-9, UBND thành phố có văn bản số 5324/UBND-KSTT về việc thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo UBND thành phố giao.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 4717/UBND-KSTT ngày 30-8-2023; thường xuyên thực hiện rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ; báo cáo đề xuất phương án, giải pháp xử lý các nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành định kỳ hàng tháng trước ngày 25, gửi Văn phòng UBND thành phố (thông qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chinh) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố xem xét, xử lý.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trễ hạn nhưng chưa thực hiện việc báo cáo khẩn trương kiểm tra và có giải pháp xử lý; trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo UBND thành phố để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị còn nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành năm 2022 khẩn trương rà soát, cập nhật kết quả thực hiện lên hệ thống theo dõi nhiệm vụ; báo cáo, để xuất Lãnh đạo UBND thành phố giải pháp xử lý dứt điểm. Thời gian hoàn thành báo cáo gửi về Văn phòng UBND thành phố trước ngày 25-10- 2023.

Biểu dương các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ Lãnh đạo UBND thành phố giao: Nhóm các cơ quan, đơn vị có số lượng nhiệm vụ được giao trên 300 nhiệm vụ gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Giao thông - vận tải, UBND quận Ngũ Hành Sơn; Nhóm các cơ quan, đơn vị có số lượng nhiệm vụ được giao từ 50 nhiệm vụ đến dưới 300 nhiệm vụ: Văn phòng UBND thành phố; Nhóm các cơ quan, đơn vị có số lượng nhiệm vụ được giao dưới 50 nhiệm vụ gồm: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, Cục Quản lý thị trường thành phố, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Giao Văn phòng UBND thành phố tiếp tục theo dõi đôn đốc, tình hình cập nhật kết quả của các cơ quan, đơn vị, thực hiện việc tổng hợp, thống kê, báo cáo UBND thành phố cụ thể cơ quan, đơn vị và nội dung nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng quá hạn còn tồn đọng để đôn đốc, nhắc nhở; thường xuyên thực hiện gắn sao đối với các nhiệm vụ quan trọng, có tính chất trọng tâm, trọng điểm; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đúng quy định.

NGUYỆT ÁNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác