Ngày chuyển đổi số quốc gia (10-10) năm 2023: “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”
Đăng ngày 02-10-2023 07:15, Lượt xem: 95

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22-4-2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10-10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Căn cứ chủ đề năm 2023 là Năm dữ liệu số quốc gia, tiếp tục phát huy tinh thần hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia hằng năm, chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.


Ngày chuyển đổi số quốc gia (10-10) năm 2023 có chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 sẽ tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan Nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các hoạt động chính bao gồm: Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Xây dựng và phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Phát động và tổ chức Tháng 10 – Tháng tiêu dùng số; Tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển đổi số quốc gia; Tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số; Tổ chức triển lãm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, các bộ, ngành, địa phương và toàn quốc cùng thực hiện tích cực các hoạt động chuyển đổi số trên tinh thần “toàn dân, toàn diện”, ưu tiên sử dụng các nền tảng số, ứng dụng công nghệ số Make in Vietnam để từ đó tạo ra giá trị thiết thực trong từng ngành, từng lĩnh vực của cuộc sống.

Tại Đà Nẵng, UBND thành phố ban hành kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 8-9-2023, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn thành phố gồm: Truyền thông chuyển đổi số; Phát động cao điểm giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; Phát động cao điểm Tháng Tiêu dùng số - Thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt; Phát động ra quân tạo lập Công dân số; Phát động cao điểm tạo lập dữ liệu số và cung cấp dữ liệu mở; Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm chuyển đổi số; Phát động thi đua, tìm kiếm, biểu dương các điển hình tiên tiến chuyển đổi số.

*Tải bộ nhận diện trên Cổng chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn, hoặc quét mã QR:

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác