Giảm 2 ngày xử lý khi nộp hồ sơ trực tuyến Cấp GCN đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương
Đăng ngày 01-10-2023 17:00, Lượt xem: 68

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương, từ cuối tháng 9-2023, Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) thành phố rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương từ 20 ngày làm việc xuống còn 18 ngày làm việc, giảm 02 ngày so với thời gian xử lý hồ sơ trực tiếp khi nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính thành phố và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trước đây, các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương phải chờ thời hạn giải quyết hồ sơ là 20 ngày.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương, từ ngày 28-9-2023, Ban quản lý ATTP thành phố rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nói trên từ 20 ngày làm việc xuống còn 18 ngày làm việc, giảm 02 ngày so với thời gian xử lý hồ sơ trực tiếp khi nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính thành phố và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thời gian qua, Ban Quản lý ATTP thành phố triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm cải thiện điểm số DDCI (chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương) - một nội dung quan trọng trong việc cải cách hành chính. Trong đó, Ban Quản lý ATTP thành phố xây dựng các giải pháp cần thực hiện theo từng chỉ số thành phần DDCI và phân công phòng, đội triển khai thực hiện.

Cụ thể, để tăng cường chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”, Ban quản lý ATTP tập trung lồng ghép tuyên truyền khi thanh, kiểm tra để các cơ sở tiếp cận trang website của Ban nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân.

Từ đó, tăng tỉ lệ người dùng truy cập vào website của Ban quản lý ATTP để các cơ sở này nắm bắt các thông tin về thủ tục hành chính, đường dây nóng và các hoạt động Ban đang triển khai. Đồng thời, kịp thời cập nhật các thông tin trước, trong và sau khi kết thúc các đợt thanh, kiểm tra cũng như nắm bắt thông tin công khai các cơ sở xử phạt trên Website của Ban.

Cùng với đó, Ban quản lý ATTP luôn cập nhật bổ sung và công khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến phản biện của doanh nghiệp phản ánh về những vấn đề còn chưa minh bạch, rõ ràng trong cơ chế, chính sách và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp; Trả lời bằng văn bản; Đường dây nóng; Trao đổi thông tin qua mạng Internet dưới hình thức: email, hệ thống https:// antoanthucpham.danang.gov.vn và các ứng dụng mạng xã hội zalo… Đẩy mạnh việc chuyển đổi số nhằm phát triển chính quyền số, triển khai việc vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm để doanh nghiệp tham gia hệ thống được cạnh tranh bình đẳng so với các doanh nghiệp không tham gia, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng sản phẩm đảm bảo chất lượng và ATTP.

Ban quản lý ATTP cũng chủ động đẩy mạnh hoạt động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị loại bỏ những nội dung không phù hợp với quy định hoặc gây phiền hà các doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra việc công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính giúp cho việc kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, tạo sự minh bạch trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Đặc biệt không có thái độ và hành vi không chuẩn mực trong tiếp cận doanh nghiệp.

Cùng với đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức của Ban, đặc biệt là Ban biên tập website của Ban trong việc cập nhật, cung cấp đầy đủ thông tin lên website của Ban, góp phần nâng cao Chỉ số thành phần tính minh bạch và tiếp cận thông tin liên quan đến hoạt động của Ban.

Với những giải pháp nói trên, Ban quản lý ATTP thành phố hướng đến tạo sự minh bạch, tin cậy, tạo thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngày càng dễ dàng tiếp cận và có những hình ảnh đẹp đối với các dịch vụ mà Ban Quản lý ATTP phục vụ.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác