Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2023
Đăng ngày 24-05-2023 14:56, Lượt xem: 124

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2023 gồm 07 nhiệm vụ KH&CN sau:

1. Điều tra nguồn lợi thuỷ sản trên sông tại Đà Nẵng.

2. Nghiên cứu khả năng nhân giống và trồng thử nghiệm một số loại rau rừng làm nguồn rau sạch đặc sản tại thành phố Đà Nẵng.

3. Nghiên cứu thực trạng rối loạn tự kỷ ở trẻ em, các giải pháp can thiệp và thí điểm mô hình can thiệp cho trẻ tự kỷ tại thành phố Đà Nẵng.

4. Đánh giá thực trạng suy giảm nhận thức ở người cao tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

5. Nghiên cứu các ngành kinh tế chủ lực đóng góp lớn vào tăng trưởng GRDP thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030 hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết 43-NQ/TW.

6. Sự xâm nhập, phát triển của các “hiện tượng tôn giáo mới” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, những vấn đề xã hội cần quan tâm.

7. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo xây dựng, phát triển đô thị giai đoạn 1997-2022.

- Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo Thông báo số 70/TB-SKHCN ngày 23/5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2023, các biểu mẫu được đăng trên website Sở Khoa học và Công nghệ: http://dost.danang.gov.vn - Phần Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ/Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7 giờ 30, thứ Năm ngày 25 tháng 5 năm 2023 đến 17 giờ 30, thứ Ba ngày 25 tháng 7 năm 2023.

Thông tin chi tiết xin xem Thông báo số 70/TB-SKHCN và Quyết định số 994/QĐ-UBND đính kèm, hoặc liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (điện thoại: 0236.3830215, email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn)./.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác