Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Đăng ngày 18-05-2023 17:10, Lượt xem: 309

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau: 

I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

- Tên của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng (được UBND thành phố Đà Nẵng giao quản lý, triển khai đấu giá  quyền sử dụng đất). 

- Địa chỉ: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải  Châu, thành phố Đà Nẵng. 

II. TÊN TÀI SẢN, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CỦA TÀI SẢN  ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ 

1. Tên, vị trí, diện tích tài sản đấu giá: (Kèm theo Phụ lục I)

2. Số lượng tài sản đấu giá: 01 khu đất 

3. Chất lượng tài sản đấu giá: 

- Hiện trạng khu đất và hạ tầng khu vực:

+ Khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

+ Hiện trạng trên khu đất còn tuyến cống thoát nước (thuộc tài sản nhà nước), sẽ thực hiện di dời theo chủ trương, kế hoạch của UBND thành phố nêu tại Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của UBND thành phố và Thông báo số 435/TB-VP ngày 31 tháng 8 năm 2022 về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố liên quan đến tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Tuyến đường quy hoạch (5m - 10,5m - 5m) tiếp giáp phía Đông Bắc khu đất nối từ đường Trần Văn Kỷ ra đường Nguyễn Sinh Sắc sẽ được thi công xây dựng theo kế hoạch của UBND thành phố.

- Tài sản gắn liền trên các khu đất: Không có. 

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến

(Xem nội dung chi tiết tại file kèm theo)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác