Hoạt động của lãnh đạo thành phố tuần thứ 19
Đăng ngày 14-05-2023 06:20, Lượt xem: 11

Tham dự Tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng huyện Hòa Vang phát triển trong thời kỳ mới”; Tham dự các hoạt động tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023; Tham dự lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2023; Tham dự chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại” năm 2023;… là những hoạt động của lãnh đạo thành phố tuần thứ 19 - năm 2023.

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng

Tuần qua, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tham dự Tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng huyện Hòa Vang phát triển trong thời kỳ mới”.

- Phát biểu tại Tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng huyện Hòa Vang phát triển trong thời kỳ mới” sáng 11-5, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố phối hợp rà soát, đánh giá tổng thể việc cụ thể hóa, tính hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách đã được ban hành liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang trong thời gian vừa qua. Qua đó, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp từ đây đến cuối nhiệm kỳ để tạo động lực cho huyện Hòa Vang phát triển một cách bền vững, mang tầm vóc của một đô thị sinh thái giàu bản sắc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng huyện Hòa Vang phát triển trong thời kỳ mới”

* Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết

Trong tuần qua, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tham dự Lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023; Tham dự Hội nghị quán triệt một số văn bản quan trọng về công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội; Tham dự Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt một số văn bản quan trọng về công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội

- Tại Hội nghị quán triệt một số văn bản quan trọng về công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội sáng 12-5, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, Ban Chỉ đạo 35 thành phố xây dựng mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên tham gia viết bài có chất lượng về lý luận và thực tiễn, bảo đảm lực lượng thường xuyên, kịp thời viết các bài, tuyến bài đấu tranh phản bác; xây dựng kho dữ liệu các bài viết, hình ảnh, phóng sự tuyên truyền và phản bác quan điểm sai trái đối với các chủ đề lớn. Đồng thời, tập trung xây dựng trang fanpage, facebook trên trang Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố; duy trì và phát triển nhóm facebook “Đà Nẵng tươi đẹp” nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

* Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh

Tuần qua, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tham dự Lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023; Chủ trì phiên họp thường kỳ UBND thành phố; Tham dự Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023.

- Phát biểu chào mừng Lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023 (DANAFF I) tối 9-5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng mong muốn tạo dựng sự kiện thương hiệu mang tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, góp phần thúc đẩy sự hội nhập và hợp tác của điện ảnh Việt Nam nói chung và điện ảnh Đà Nẵng nói riêng; là cơ hội trao đổi nghề nghiệp giữa các nhà điện ảnh chuyên nghiệp trong và ngoài nước; tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, mở rộng thị trường điện ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu chào mừng Lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023

- Tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố thảo luận, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố chiều 12-5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chỉ đạo các Văn phòng UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc họp để điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo các Quyết định, và báo cáo Thường trực Thành ủy đối với những nội dung điều chỉnh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị.

* Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh

Trong tuần qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tham dự Tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng huyện Hòa Vang phát triển trong thời kỳ mới”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu khai mạc Tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng huyện Hòa Vang phát triển trong thời kỳ mới”

- Phát biểu khai mạc Tọa đàm “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng huyện Hòa Vang phát triển trong thời kỳ mới” sáng 11-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, việc đầu tư, phát triển huyện Hòa Vang luôn được Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm. Những năm qua, huyện Hòa Vang đã có bước phát triển rõ nét, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ. Tuy nhiên, hiện nay Hòa Vang vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh gợi mở một số vấn đề trao đổi, thảo luận tại Tọa đàm như: các giải pháp, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện; giải pháp phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, hình thành và phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP chất lượng cao;…

* Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam

Tuần qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tham dự lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2023; Tham dự chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại” năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2023

- Phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Đà Nẵng 2023 sáng 10-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, triển lãm là dịp để các nhà doanh nghiệp giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm và những thành tựu mới trong quá trình phát triển và hội nhập đến với người dân và bạn bè quốc tế. Đồng thời, cũng là dịp để biểu dương sự năng động và sáng tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững và hội nhập thành công của thành phố Đà Nẵng.

* Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến

Trong tuần qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì họp báo Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất (DANAFF I); Tham dự Lễ khai mạc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023; Tham dự Hội thảo “Phát triển Công nghiệp Điện ảnh - Xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại Đà Nẵng”; Tham dự Hội nghị quán triệt một số văn bản quan trọng về công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội; Tham dự Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023.

- Phát biểu tại Họp báo Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất, 2023 (The 1st Da Nang Asian Film Festival - DANAFF I) chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất, 2023 là sự kiện mang tầm quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, tạo cơ hội trao đổi, xúc tiến và kết nối trong tương lai cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam và thành phố Đà Nẵng; đồng thời phục vụ công chúng yêu mến bộ môn nghệ thuật thứ Bảy.

- Tại Hội thảo “Phát triển Công nghiệp Điện ảnh - Xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại Đà Nẵng” ngày 10-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến mong muốn được chào đón các đoàn làm phim trong nước và quốc tế tới khảo sát và lựa chọn Đà Nẵng làm bối cảnh quay phim. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng chương trình hỗ trợ các đoàn làm phim trong quá trình khảo sát, cùng góp sức để tạo nên một cơ chế đôi bên cùng có lợi, nhằm tạo thuận lợi cho các nhà sản xuất cũng như các ngành công nghiệp phụ trợ phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu tại Hội thảo “Phát triển Công nghiệp Điện ảnh - Xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại Đà Nẵng”

- Phát biểu tại Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023 tối 13-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, Liên hoan Phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất, năm 2023 với chủ đề “DANAFF I - Nhịp cầu Châu Á” đã trở thành cầu nối điện ảnh giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, giữa khán giả thành phố với đất nước, con người, đời sống và nghệ thuật của các nước có phim tham dự Liên hoan. Đồng thời kỳ vọng, với những thành công của lần đầu tổ chức, cùng với sự nhiệt thành của người dân thành phố và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, thành phố sẽ lựa chọn được hướng đi trong việc phát triển điện ảnh trở thành một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác