Rà soát nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP
Đăng ngày 13-03-2023 15:52, Lượt xem: 213

Ngày 7-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 973 /UBND-KT về tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Chi nhánh NHCSXH thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, lập và trình phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách. Trên cơ sở đó, tổng hợp điều chỉnh nhu cầu vốn năm 2023 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP (nếu có), đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng, trình Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố phê duyệt.

Tập trung giải ngân các nguồn vốn hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2023 được giao, đặc biệt giải ngân các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau cho vay đối với việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan phối hợp với Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng rà soát, điều chỉnh nhu cầu vốn năm 2023 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP (nếu có) đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

UBND các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp phối hợp cùng Chi nhánh NHCSXH thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, chính sách đến đông đảo nhân dân và trọng tâm năm 2023 tiếp tục phổ biến các chính sách tín dụng, công khai danh sách khách hàng, các khoản vay được hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ tại các Điểm giao dịch xã, phường đảm bảo đúng quy định để người dân biết, kiểm tra, giám sát đảm bảo công khai, minh bạch, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách.

Sở Truyền thông và Thông tin phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng, chính sách hỗ trợ lãi suất thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác