Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm 2022
Đăng ngày 21-11-2022 15:30, Lượt xem: 982

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo tổng kết việc triển khai các Quyết định, Kế hoạch đã được UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành từ đầu năm; báo cáo kết quả, tiến độ triển khai các nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, các nhiệm vụ tồn đọng từ các năm trước, thích ứng với bối cảnh mới, tập trung giải quyết các vấn đề trước mắt và những tồn tại, yếu kém, điểm nghẽn đã phát sinh từ lâu đảm bảo thực hiện thành công Chủ đề năm 2022 “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”. UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2022 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định. Theo đó, UBND thành phố dự kiến trình HĐND thành phố thông qua đối với 64 nội dung thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

(Nội dung chi tiết tại file báo cáo đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác