Xử phạt 1 Tạp chí điện tử cấp giấy giới thiệu không đúng tôn chỉ, mục đích
Đăng ngày 15-11-2022 19:16, Lượt xem: 321

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt Tạp chí điện tử K về hành vi ban hành giấy giới thiệu cử phóng viên đi hoạt động tác nghiệp báo chí không đúng với tôn chỉ, mục đích với mức xử phạt 4 triệu đồng và buộc thu hồi giấy giới thiệu.

Theo đó, ngày 01/10/2022, Tổng biên tập Tạp chí này cấp giấy giới thiệu cử phóng viên liên hệ một đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Giấy giới thiệu cho phóng viên có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp. Theo quy định Luật Báo chí năm 2016 và Giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử với Tạp chí điện tử K, nội dung giấy giới thiệu được cấp vẫn chưa phù hợp chức năng tạp chí, không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí và không đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đề nghị Tạp chí điện tử K điều chỉnh hình thức Giấy giới thiệu cho phù hợp với loại hình hoạt động là Tạp chí trong thời gian tới. thực hiện đúng quy định pháp luật về việc cấp Giấy giới thiệu cho phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Lưu giữ bản sao Giấy giới thiệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động báo chí của Văn phòng đại diện khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

QUỐC NAM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác