Quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện nhanh và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư
Đăng ngày 26-09-2022 18:21, Lượt xem: 143

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện nhanh và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại cơ quan, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp trên tinh thần làm ngày làm đêm, nêu cao trách nhiệm, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì nhân dân phục vụ. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, vào ngày 26-9.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương cùng những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới với tốc độ tăng trưởng thấp, lạm phát cao, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn kiểm soát được lạm phát, duy trì được tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đối ngoại và hội nhập được mở rộng và tăng cường phù hợp tình hình. Đây là những kết quả tích cực, rất đáng khích lệ.

Đối với những khó khăn, hạn chế, vướng mắc còn tồn tại được nêu ra và thảo thuận tại hội nghị, theo Thủ tướng Chính phủ, nguyên nhân chính là khâu tổ chức thực hiện, trong đó có việc phát hiện kịp thời các vướng mắc liên quan cơ chế, chính sách và các vấn đề phát sinh khi triển khai thực hiện dự án mà khi lập dự án chưa thể lường trước được như biến động giá cả xăng dầu vừa qua.

Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục giao vốn chi tiết, khoảng 75.000 tỷ đồng còn lại, cho các dự án đủ điều kiện. Các tổ công tác tiếp tục triển khai nhiệm vụ, vừa kiểm tra, đôn đốc, động viên các đơn vị, vừa tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ hơn, tránh thủ tục lòng vòng, trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp, báo cáo các vướng mắc liên quan thể chế, cơ chế, chính sách trước ngày 20-10, tập trung xử lý theo cấp có thẩm quyền; đồng thời, giao Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường bám sát tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan giá nguyên vật liệu biến động.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các địa phương cần hết sức quan tâm nắm bắt tình hình, tổng hợp, báo cáo về các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, gợi ý các giải pháp và các bộ, ngành khẩn trương xử lý ngay, nhất là những vấn đề liên quan đất đai, rừng, nguyên vật liệu, vấn đề thủ tục, nguồn vốn. Bên cạnh đó, thực hiện rà soát lại các quy định, chủ động sửa đổi, bổ sung và đề xuất các cấp có thẩm quyền theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

“Đề nghị các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, UBND các tỉnh, thành phố tham mưu HĐND, đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường công tác giám sát, huy động hệ thống chính trị vào cuộc, người dân tham gia. Nhân dân hết sức mong đợi việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia dành cho những người nghèo, người yếu thế, vùng dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn, các địa phương cần phải cố gắng hơn nữa, các bộ, ngành, cơ quan phải tích cực vào cuộc hơn nữa”, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý các bộ, cơ quan, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công nghiêm, quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện nhanh và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công. Các cơ quan, đơn vị, địa phương động viên các nhà thầu, doanh nghiệp chung tay, chung sức, chia sẻ rủi ro, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khi giá cả nguyên vật liệu có nhiều biến động. Đồng thời, cầu làm tốt hơn nữa công tác truyền thông theo hướng phản ánh đúng, chính xác tình hình, chỉ ra các khó khăn, tồn tại, hạn chế, bất cập, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp.

“Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương, các bộ, ngành, góp phần phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hiện nay”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, Thủ tướng Chính phủ giao các cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị để hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ để sớm ban hành chỉ thị để tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác này.

"Chỉ còn một quý của năm 2022, chúng ta phải hành động quyết liệt, tích cực, có hiệu quả. Tôi mong các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương cho cấp dưới, làm ngày làm đêm, làm hết việc chứ không hết giờ, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì nhân dân phục vụ, đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, tình hình không bình thường thì làm việc cũng phải khác bình thường", Thủ tướng chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì tại điểm cầu Đằ Nẵng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 30-9-2022 là 253.148,12 tỷ đồng, đạt 46,70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên số tuyệt đối giải ngân năm 2022 cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 34.597,2 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với số giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021. Riêng vốn ngân sách trung ương giải ngân 89,911 tỷ đồng, đạt 37,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2021 cả về số tuyệt đối 13,664 tỷ đồng  và về tỷ lệ giải ngân (cùng kỳ năm 2021 đạt 37,01%).

Có hai cơ quan trung ương và 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, có 39/51 bộ, cơ quan trung ương và 22/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước (46,70%), trong đó có 14 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương  có tỷ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại Đà Nẵng, ước đến ngày 30-9-2022, giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 của thành phố đạt 3.000 tỷ đồng, bằng 50,3% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân cả nước và cùng kỳ năm 2021; đạt 40,5% kế hoạch HĐND thành phố giao.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác