Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường gom dọc đường sắt từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ
Đăng ngày 19-09-2022 10:18, Lượt xem: 163

Tên dự án: Đường gom dọc đường sắt từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ.

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án đường gom đường sắt từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ nhằm xây dựng hoàn thiện tuyến đường gom dân sinh dọc đường sắt từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ đảm bảo an toàn tàu chạy trên đường sắt Bắc Nam, xóa bỏ các đường ngang dân sinh mở trái phép, góp phần nâng cao bộ mặt đô thị, nâng cao đời sống cho nhân dân tại khu vực.

Nội dung quy mô đầu tư và nguyên nhân điều chỉnh: Nội dung quy mô đầu tư dự án theo Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án đường gom dọc đường sắt từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ.

Các nội dung điều chỉnh chủ trương so với Quyết định số 4934/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đường gom dọc đường sắt từ cầu vượt Hòa Cầm đến cầu Đỏ, gồm:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2024.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án do điều chỉnh, bổ sung chi phí đền bù giải tỏa của dự án.

Bổ sung các hạng mục công việc: Cải tạo đường ngang đường sắt, di dời nhà gác chắn và hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt.

Nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do vướng công tác giải phóng mặt bằng, thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài do phải xin ý kiến thống nhất của Bộ Giao thông vận tải đối với việc cải tạo đường ngang đường sắt, di dời nhà gác chắn và hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án do điều chỉnh, bổ sung chi phí đền bù giải tỏa của dự án.

Bổ sung các hạng mục công việc: Cải tạo đường ngang đường sắt, di dời nhà gác chắn và hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt để đảm bảo an toàn chạy tàu trên tuyến đường sắt Bắc Nam, nâng cao hiệu quả khai thác của công trình và đồng bộ với đoạn tuyến Ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm.

Tổng mức đầu tư dự án: 59.923.147.000 (Năm mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, một trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)

Địa điểm thực hiện dự án: Quận Cẩm Lệ

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2018 -2024

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác