Cấm phương tiện lưu thông qua cầu sông Hàn để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống cơ cấu cầu quay
Đăng ngày 13-08-2022 17:54

Ngày 11-8, UBND thành phố ban hành văn bản số 4460/UBND-SGTVT về cấm các phương tiện lưu thông qua cầu sông Hàn để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì hệ thống cơ cấu cầu quay.

Theo đó, UBND thành phố cho phép đóng cầu và cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu sông Hàn trong khoảng thời gian từ 23h00 đến 05h00 (trừ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật) để thực hiện công tác kích nâng, hạ kết cấu cầu; dự kiến số ngày cấm cầu là 15 ngày (trong đó có 05 ngày dự phòng trường hợp thời tiết xấu hoặc điều kiện không thuận lợi, không thể triển khai kích nâng, hạ kết cấu cầu).

Các loại phương tiện lưu thông qua khu vực trong thời gian cấm cầu sông Hàn được phân luồng theo hướng cầu Thuận Phước, cầu Rồng và ngược lại. Ngoài thời gian cấm cầu, các phương tiện được phép lưu thông qua cầu sông Hàn bình thường theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông thông báo rộng rãi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày cấm cầu ít nhất là 03 ngày để nhân dân được biết, chủ động khi tham gia giao thông tại khu vực.

Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố lắp đặt các biển báo phân luồng từ xa để hướng dẫn các phương tiện lưu thông trong thời gian cấm cầu và bố trí các phướn hướng dẫn phân luồng tại khu vực hai đầu cầu sông Hàn. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng bố trí lực lượng thực hiện phân luồng điều tiết giao thông và đảm bảo giao thông trong thời gian đóng cầu để thực hiện kích nâng, hạ kết cấu cầu.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT