2,5 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2022
Đăng ngày 13-08-2022 17:53

Ngày 10-8, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2124/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở đối với người có công với cách mạng năm 2022.

UBND thành phố phê duyệt bổ sung dự toán cho UBND các quận với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2022.

Theo đó, tổng số nhà được hỗ trợ sửa chữa, xây mới là 63 nhà, cụ thể: bổ sung xây mới 23 nhà; bổ sung nhà sửa chữa (mức hỗ trợ 20) 8 nhà; bổ sung nhà sửa chữa (mức hỗ trợ 30) 31 nhà; chuyển từ sửa chữa sang xây mới 1 nhà.

Các trường hợp được hỗ trợ gồm: quận hải Châu: 5 nhà; quận Thanh Khê: 4 nhà; quận Sơn Trà: 5 nhà; quận Ngũ Hành Sơn: 2 nhà; quận Liên Chiểu: 35 nhà.

UBND thành phố giao Sở Tài chính thực hiện bổ sung dự toán cho các quận; đồng thời phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng phản ánh số kinh phí bổ sung này vào nguồn chi thường xuyên khác ngân sách thành phố năm 2022.

UBND các quận có trách nhiệm phân bổ kinh phí hỗ trợ theo đúng nội dung, đối tượng được phê duyệt và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT