Điều chỉnh hệ số giá đất tái định cư Khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng
Đăng ngày 13-08-2022 17:47

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 27-7-2022 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tái định cư đường 5,5m Khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất tái định cư của đường 5,5m, MC(3-5,5-3)m Khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng, huyện Hòa Vang tương đương hệ sổ điều chỉnh giá đất theo mặt bằng Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 26-3-2021 của UBND thành phố là 1,1.

UBND thành phố giao UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan có liên quan căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất phê duyệt tại Quyết định này triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đổc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế thành phố; UBND huyện Hòa Vang; Chi cục Quản lý Đất đai và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT