Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá trị khu đất
Đăng ngày 05-08-2022 06:10

Theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tại Yêu cầu định giá tài sản số 2085/CSĐT-HS(Đ4) ngày 27/7/2022 đề nghị định giá tài sản như sau:

TT Tên tài sản Mục đích sử dụng đất Diện tích (m2)  Thời điểm định giá
01 Thửa đất số 195, tờ bản đồ số 86, địa chỉ: Tổ 11 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Đất ở 200

Ngày 13/4/2016

Ngày 10/01/2020

Thời điểm tại năm 2022

    Đất trồng cây hằng năm khác 45  

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị của Khu đất nêu trên theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 12/8/2022.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT