Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 31
Đăng ngày 07-08-2022 12:51, Lượt xem: 161

Thí điểm thành lập Tổ tự quản kinh doanh an toàn thực phẩm an toàn thực phẩm xung quanh các trường học; Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố; Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 3 khu đất; Thực hiện chính sách hỗ trợ COVID-19;  Hơn 18 tỷ đồng đầu tư mở rộng các tuyến đường tại quận Ngũ Hành Sơn; Trồng cây xanh tạo đặc trưng trên bán đảo Sơn Trà là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 1-8 đến 5-8-2022.

Thí điểm thành lập Tổ tự quản kinh doanh an toàn thực phẩm an toàn thực phẩm xung quanh các trường học

Nhằm tổ chức vận động mỗi cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến căn bản tình trạng buôn bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh trường học; hình thành nếp sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, hộ kinh doanh thực phẩm an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền cơ sở thông qua triển khai hoạt động của Tổ tự quản kinh doanh an toàn thực phẩm xung quanh các trường học, ngày 1-8, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc thí điểm thành lập Tổ tự quản kinh doanh an toàn thực phẩm an toàn thực phẩm xung quanh các trường học.

Tổ tự quản hoạt động theo nguyên tắc thí điểm thành lập các Tổ tự quản là các cá nhân, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, buôn bán hàng hóa xung quanh trường học; tự chủ về kinh phí hoạt động; tự kiểm tra, giám sát” và chịu sự quản lý điều hành của UBND phường, xã.

Tổ tự quản có nhiệm vụ tự tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của các thành viên trong tổ có thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; tổ chức giám sát các hộ kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ãn uống, thức ăn đường phố, hàng hóa khác trong khu vực về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, phương tiện vận chuyển, bảo quản...; nắm bắt tình hình an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, an toàn giao thông trong khu vực xung quanh trường học để phản ánh với Công an và UBND cấp phường, xã.

Kế hoạch được triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ tháng 8/2022 đến tháng 9/2022: triển khai các công tác chuẩn bị; Giai đoạn 2: Từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2023: thí điểm thành lập Tổ tự quản và đi vào hoạt động.

Địa điểm thực hiện Kế hoạch là Trường Tiểu học ông ích Đường, phường Hòa Thọ Tây, quận cẩm Lệ; Trường THCS Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố

Ngày 1-8, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đề ra 3 mục tiêu cụ thể: Rà soát và hoàn chỉnh các văn bản quy định pháp luật về quản lý, triển khai áp dụng, kiểm soát và hỗ trợ thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc;

Đến năm 2030, triển khai, áp dụng dữ liệu truy xuất nguồn gốc được cập nhật, tích hợp lên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia theo quy định cho 100% sản phẩm đặc thù, tiêu biểu của thành phố thuộc các lĩnh vực theo hướng dẫn của Bộ, ngành chức năng, dựa trên tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành;

Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về truy xuất nguồn gốc cho các cơ quan và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo 100% đối tượng tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được tham gia đào tạo, tập huấn.

Để thực hiện các mục tiêu nói trên, các đơn vị liên quan cần triển khai các giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, tài liệu hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức về áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc; Triển khai áp dụng hệ thống về truy xuất nguồn gốc.

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 3 khu đất

Ngày 3-8, UBND thành phố ban hành các Quyết định số: 2062/QĐ-UBND Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu vực Siêu thị Mini tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang; Quyết định 2063/QĐ-UBND Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có ký hiệu C2-7 thuộc Vệt khai thác Qũy đất dọc Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang; Quyết định 2064/QĐ-UBND Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu bán sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang.

Cụ thể, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu vực Siêu thị Mini tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang có diện tích 233 m2 cho Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Nguyên Minh. Đơn giá trúng đấu giá có giá khởi điểm 141.464 đồng/m2/năm, giá trúng đấu giá là 2.717.464 đồng/m2/năm.

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có ký hiệu C2-7 thuộc Vệt khai thác Qũy đất dọc Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu có diện tích 3.940,1 m2 cho Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ sản xuất xuất nhập khẩu Thiên Kim. Đơn giá trúng đấu giá có giá khởi điểm 51.873 đồng/m2/năm, giá trúng đấu giá là 507.873 đồng/m2/năm.

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu bán sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang có diện tích 1.877 m2 cho Công ty TNHH Liên hợp vận tải và du lịch VI.TRA.CO. Đơn giá trúng đấu giá có giá khởi điểm 27.719 đồng/m2/năm, giá trúng đấu giá là 160.719 đồng/m2/năm.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền; Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.

Thực hiện chính sách hỗ trợ COVID-19

Ngày 3-8, UBND thành phố ban hành văn bản số 4254/UBND-SLĐTBXH về thực hiện chính sách hỗ trợ COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn ngân sách cho các địa phương để kịp thời thực hiện chi trả sau khi có quyết định hỗ trợ. Bên cạnh đó, hướng dẫn các địa phương thực hiện các hồ sơ, thủ tục, chứng từ thanh quyết toán việc chi hỗ trợ cho người dân đúng quy định.

UBND các quận, huyện tiếp tục tổ chức thông tin, tuyên truyền, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ; phối hợp với Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương hiện giám sát, rà soát; hoàn chỉnh các chứng từ, danh sách phê duyệt; thủ tục thanh toán theo quy định. Chủ động bố trí nguồn ngân sách, thực hiện chi tiền hỗ trợ ngay sau khi có Quyết định.

UBND quận Liên Chiểu tổ chức kiểm tra, giải quyết đối với 57 trường hợp do phường Hòa Minh đề nghị; chỉ đạo phường Hòa Minh có văn bản trả lời cho các trường hợp không được hỗ trợ để người dân được biết.

 Hơn 18 tỷ đồng đầu tư mở rộng các tuyến đường tại quận Ngũ Hành Sơn

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, đảm bảo tiếp cận các phương tiện phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra, ngày 4-8, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2095/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,5m – 4,0m thành 5,5m trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Giai đoạn 1 – phần đầu tư thí điểm) với tổng mức đầu tư hơn 18 tỷ đồng, thực hiện năm 2021-2023 từ nguồn vốn đầu tư của ngân sách thành phố.

Theo đó, dự án Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng làm Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Các tuyến đường được mở rộng gồm: Mỹ Đa Đông 5, An Thượng 19, Sơn Thủy 3, Sơn Thủy 4, Sơn Thủy 5, Sơn Thủy 6, Sơn Thủy 7, Sơn Thủy 8, Sơn Thủy 9, Sơn Thủy 10. Tổng chiều dài 10 tuyến đường được mở rộng là 1.305m.

Trồng cây xanh tạo đặc trưng trên bán đảo Sơn Trà

Nhằm phát huy những giá trị cảnh quan thiên nhiên, tạo nên nét đẹp bản sắc riêng của Bán đảo Sơn Trà, làm điểm nhấn cho thành phố, ngày 2-8, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về Trồng cây xanh tạo đặc trưng trên bán đảo Sơn Trà.

Công trình Trồng cây xanh tạo đặc trưng trên bán đảo Sơn Trà  do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Việc trồng cây được triển khai dọc các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà gồm:

Tuyến 1: Tiên Sa - đỉnh Bàn Cờ với chiều dài hơn 5,6 km;

Tuyến 2: Trạm DRT - chòi Vọng Cảnh với chiều dài 2 km;

Tuyến 3: Hồ Xanh - Bãi Bắc với chiều dài hơn 5,4 km.

Tổng chiều dài các tuyến được trồng cây là 13,146 km và 0,1 ha trồng tập trung Các loài cây trồng gồm: Thàn mát và Bằng Lăng tím

Tổng kinh phí dự kiến là 8 tỷ đồng; Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025.

Cổng TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác