Xử lý hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể
Đăng ngày 03-08-2022 13:58, Lượt xem: 350

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 4135/UBND-SKHĐT ngày 28-7-2022 giao các sở, ban, ngành chức năng, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc xử lý hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể. Cụ thể như sau:

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai hướng dẫn các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn thực hiện giải thể đối với các HTX không hoạt động; nhanh chóng hỗ trợ các HTX thuộc diện vướng mắc có thể xử lý, giải thể dứt điểm trong quý III-2022. Đồng thời, giao Công an thành phố Đà Nẵng có văn bản trả lời UBND các quận, huyện về việc hỗ trợ xác nhận HTX chưa đăng ký mẫu dấu để làm thủ tục giải thể HTX.

Cục Thuế thành phố có trách nhiệm tiếp tục phối hợp với UBND các quận, huyện hướng dẫn các HTX đang làm thủ tục giải thể trong việc: xác nhận thuế, xử lý nợ thuế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định; đồng thời, chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu trả lời UBND quận Liên Chiểu về việc xác nhận HTX chưa có thực hiện đăng ký kê khai thuế và không có tên trong bộ Thuế, để các HTX có nguyện vọng giải thể thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính khi lập hồ sơ giải thể.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính nhanh chóng triển khai thực hiện Công văn số 107/SKHĐT-KT ngày 11-1-2021 của UBND thành phố, trong đó phối hợp với UBND các quận, huyện, các cơ quan thuế và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Công văn số 17/BTC-TCDN ngày 4-1-2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý các khoản nợ của HTX ngừng hoạt động.

Liên minh HTX thành phố có trách nhiệm phối hợp với UBND các quận, huyện hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc các HTX đang làm thủ tục giải thể hoàn tất thủ tục, hoàn thành trong quý III-2022; đồng thời, phối hợp với UBND các quận, huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra và vận động các HTX không hoạt động nhưng không làm thủ tục giải thể tiến hành làm hồ sơ giải thể.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và gửi báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15-11-2022 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-11-2022.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác