Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)
Đăng ngày 15-06-2022 19:20

Ngày 12-6, Sở Y tế thành phố ban hành Kế hoạch số 2703/KH-SYT triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) tại thành phố Đà Nẵng năm 2022, với mục tiêu tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản và 1 liều nhắc lại; sử dụng vắc xin phòng COVID-19 an toàn và hiệu quả; đảm bảo việc thực hiện kiểm soát lây nhiễm bệnh COVID-19 trong quá trình tiêm chủng theo quy định.

Theo đó, đối tượng tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 là người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) sau 4 tháng. Đối với các trường hợp mắc COVID-19 sau khi tiêm mũi nhắc lại lần 1 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19.

Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương chủ động xây dựng phương án triển khai tiêm chủng hiệu quả, theo hướng tạo mọi điều kiện để người dân có thể tiếp cận tiêm chủng. Có thể triển khai đồng thời tất cả các điểm tiêm để thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra, cụ thể: triển khai tại các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện tiêm chủng như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản Nhi, Bệnh viện bộ, ngành và tư nhân trên địa bàn; triển khai tiêm chủng tại Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã phường; triển khai tiêm chủng lưu động tại khu công nghiệp, tiêm chủng cho bệnh nhân, nhân viên y tế tại các bệnh viện, tiêm chủng cho các đối tượng tại các trung tâm...; triển khai tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng đã được thiết lập trên địa bàn thành phố. Tổ chức tiêm chủng cả các ngày trong tuần và hoàn thành chậm nhất trước ngày 20-6-2022.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các bệnh viện Bộ, ngành và tư nhân trên địa tiến hành rà soát lập danh sách cán bộ y tế, các đối tượng có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng hiện đang điều trị tại các bệnh viện và bàn giao cho đơn vị phụ trách tiêm chủng được giao tại Kế hoạch này để tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). Bố trí cán bộ đầu mối phối hợp với các đơn vị phụ trách tiêm chủng để thông báo lịch, địa điểm tiêm chủng cho các đối tượng. Đối với các đơn vị được chọn làm địa điểm tiêm chủng, cần phối hợp với đơn vị phụ trách tiêm chủng trong việc thiết lập điểm tiêm chủng theo quy định; phối hợp theo dõi và xử lí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng cho các đối tượng theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID- 19 trên địa bàn thành phố đảm bảo đạt mục tiêu đề ra của Kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch tập huấn và hướng dẫn cụ thể về chuyên môn cho các đơn vị đối với việc tiêm chủng mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) để các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định. Hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương trong việc rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng, việc trích xuất dữ liệu tiêm chủng để hỗ trợ thêm cho công tác rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).

Đồng thời, triển khai ngay kế hoạch truyền thông đối với việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân nắm thông tin và đi tiêm chủng theo quy định. Căn cứ tình hình thực tế triển khai tiến hành điều phối và cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng cho các đơn vị phụ trách tiêm chủng theo quy định. Căn cứ tình hình dịch và các hướng dẫn của Bộ Y tế để thực hiện việc cấp phát trang phục phòng chống dịch cho các đơn vị theo quy định. Thành lập các Đoàn giám sát, hỗ trợ các đơn vị trong công tác tiêm chủng; cập nhật kịp thời tiến độ tiêm chủng của từng đơn vị, từng quận, huyện chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất Sở Y tế các vấn đề liên quan đến công tác tiêm chủng vượt thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Mặt khác, tổng hợp lịch, địa điểm tiêm chủng cụ thể của từng đơn vị tiêm chủng để đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng cho người nắm thông tin và đưa trẻ đi tiêm chủng trong đợt này. Thực hiện việc điều tiết và bố trí xe tiêm lưu động cho các đơn vị nếu các đơn vị xây đựng phương án tiêm chủng bằng xe tiêm lưu động. Triển khai tiêm chủng cho các đối tượng, đơn vị được giao phụ trách tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Trung tâm Y tế các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng cụ thể phương án bố trí và thông báo rộng rãi về các điểm tiêm chủng và kế hoạch cụ thế để tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo số lượng được giao, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ Sở Y tế giao. Căn cứ vào tình hình thực tế, số lượng đối tượng cần triển khai tiêm và thời gian hoàn thành để bố trí điểm tiêm, các đội tiêm chủng phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhanh chóng và thuận tiện nhất cho người dân tiếp cận.

Trong trường hợp đơn vị cần hỗ trợ thêm đội tiêm, đội theo dõi sau tiêm, xe cấp cứu ngoài số lượng Sở Y tế đã bố trí đề nghị báo cáo và đề xuất cụ thể với Sở Y tế để điều phối. Triển khai tiêm vét ngay nếu sau thời gian trên chưa sử dụng hết số lượng vắc xin phòng COVID-19 được cấp. Lưu ý thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tiêm chủng trong đợt này cho UBND các quận, huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thông báo lên các phương tiện thông tin đại chủng để người dân nắm thông tin và đưa trẻ đi tiêm chủng.

Đối với các đơn vị phụ trách tiêm các khu công nghiệp trên địa bàn, chủ động phối hợp với đầu mối tại các Khu công nghiệp và bố trí phương án tiêm chủng hiệu quả, an toàn, trên nguyên tắc tạo mọi điều kiện cho người lao động có thể tham gia tiêm chủng. Chủ động liên hệ với đơn vị được tiêm chủng để bố trí lịch tiêm, đảm bảo giãn cách và hoàn thanh tiến tiến độ đề ra. Lưu ý, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo nguyên tắc vắc xin nào có hạn sử dụng ngắn thì sử dụng trưóc và sử dụng hết lô vắc xin đó rồi mới chuyển sang lô vắc xin có hạn xa hơn.

Các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn, trong thời gian triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 bố trí sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc… để xử trí các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trong trao đổi thông tin và điều tra, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng.

Sở Y tế giao Trung tâm cấp cứu thành phố bố trí xe cấp cứu với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và phối hợp với đơn vị phụ trách tiêm chủng để thực hiện công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn và theo quy định. Bố trí lực lượng, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng trong thời gian triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp rà soát và lập danh sách người lao động có chỉ định tiêm chủng mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) gửi cho các đơn vị phụ trách tiêm chủng theo phân công tại Kế hoạch này để thực hiện tiêm cho người lao động. Cung cấp thông tin cán bộ đầu mối để chủ động liên hệ trao đổi thông tin trong quá trình triên khai thực hiện. Trong trường hợp bố trí điểm tiêm lưu động tại Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp phối hợp, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để đơn vị phụ trách tiêm chủng triển khai tiêm chủng theo quy định. Thông báo lịch, địa điểm tiêm chủng cho người lao động tham gia đầy đủ. Triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tiêm chủng mũi 4; đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 tại các doanh nghiệp, công ty thuộc khu công nghiệp.

Sở Y tế cũng đề nghị Sở Du lịch, Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố chủ động thông tin đến các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý có các đối tượng có chỉ định tiêm chủng mũi 4 thực hiện đăng ký tại địa bàn cư trú và tham gia tiêm chủng theo thời gian của kế hoạch này. Trong trường hợp, các đơn vị rà soát và lập danh sách đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng mũi 4 có thể chuyển số lượng, danh sách về Sở Y tế thông qua Trung tẩm Kiểm soát bệnh tật để được hướng dẫn và lên kế hoạch tiêm chủng kịp thời.

UBND quận, huyện có trách nhiệm khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng mũi 4 do địa phương quản lý, bàn giao danh sách các đối tượng tiêm chủng cho đơn vị phụ trách tiêm chủng được phân công tại kế hoạch này để triển khai tiêm chủng đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch. Chỉ đạo Phòng Y tế quận, huyện và các phòng, ban có liên quan phối hợp với các đơn vị phụ trách tiêm chủng trong công tác rà soát, mời tiêm và tổ chức phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng tại điểm tiêm chủng. Tuyên truyền, thông tin rộng rãi đối tượng và thời gian triển khai để người dân nắm thông tin và đưa trẻ đi tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thiểt lập các điểm tiêm chủng tại các quận, huyện, huy động lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên, các hội đoàn thể để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng tại điểm tiêm chủng. Tuyên truyền, thông tin rộng rãi đối tượng, thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm triển khai để người dân nắm thông tin và tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT