Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá trị 05 khu đất
Đăng ngày 10-06-2022 08:09, Lượt xem: 291

Theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố tại Yêu cầu định giá tài sản số 66/YCĐG-VPCQCSĐT ngày 17/01/2022, Yêu cầu định giá tài sản số 69/YCĐG-VPCQCSĐT ngày 18/01/2022 và Công văn số 804/VPCQCSĐT ngày 05/5/2022 đề nghị xác định 05 khu đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại nhiều thời điểm khác nhau.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị của 05 khu đất nêu trên theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá 05 khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/6/2022.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

(Cụ thể tên khu đất và thời điểm xác định giá chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chí nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác