Bản tin hoạt động, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố từ ngày 9/5 - 13/5/2022
Đăng ngày 15-05-2022 09:12

Huy động đội ngũ trí thức đóng góp, hiến kế xây dựng và phát triển thành phố; Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Không có ngoại lệ, vùng cấm, điều tra tới đâu xử lý tới đó; Công tác giám sát, phản biện xã hội có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Lãnh đạo thành phố thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2566 - Dương lịch 2022; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động; Ủy quyền một số nội dung trong quản lý viên chức; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Ban hành giá sử dụng hạ tầng tại các Khu công nghiệp; Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là những hoạt động, chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo thành phố từ ngày 9/5 - 14/5/2022.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT