Ban hành giá sử dụng hạ tầng tại các Khu công nghiệp
Đăng ngày 13-05-2022 13:51

Ngày 12-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1314/QĐ-UBND quy định đơn giá thu tiền sử dụng hạ tầng tại các Khu công nghiệp do thành phố Đà Nẵng đầu tư.

Theo đó, mức giá sử dụng hạ tầng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh là 8.445 đồng/m2/năm và tại Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng là 9.116 đồng/m2/năm. Đơn giá sử dụng hạ tầng thanh toán theo phương thức trả hằng năm, chưa bao gồm thuế VAT.

Thời điểm áp dụng tiền sử dụng hạ tầng kể từ ngày 1/2/2022.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế thành phố hướng dẫn Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện việc thu nộp đầy đủ tiền sử dụng hạ tầng vào ngân sách Nhà nước đúng quy định.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng trình UBND thành phố điều chỉnh đơn giá tiền sử dụng hạ tầng khi kết thúc thời gian ổn định 5 năm/1 lần. Đồng thời, chỉ đạo Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp đang thuê lại đất tại các khu công nghiệp do thành phố đầu tư triển khai thực hiện đơn giá tiền sử dụng hạ tầng theo Quyết định.

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT