Lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân cho dự thảo "Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"
Đăng ngày 26-04-2022 16:55, Lượt xem: 722

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về nhiệm vụ “Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, chúng tôi sẽ tổng hợp gửi đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải dự thảo "Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" nhằm lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân.

- Thời gian: Thường xuyên và liên tục trong vòng 1 tháng kể từ ngày đăng;

- Hộp thư nhận góp ý: lyvtp2@danang.gov.vn.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác