Lịch công tác tuần 15 năm 2022 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 12-04-2022 08:07
 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

Thứ Hai 11/04

 

S

 

- 08:00:  Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

Thứ Ba 12/04

 

S

 

- 08:00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

PHGB, tầng 3

Phó Chủ tịch Lê Quang Nam  (CVP)

- 10:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án

PHGB, tầng 3

Phó Chủ tịch Lê Quang Nam  (CVP); P.ĐTDT; P.KT

- 10:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

PH số 1, tầng 3

P.NC

C

 

- 14:00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố

PHGB, tầng 3

CPVP; TrP

- 16:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

PH số 1, tầng 3

P.TH

- 14:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc với Đoàn công tác Bộ Xây dựng

PH số 2, tầng 2

P.ĐTĐT

Thứ Tư 13/04

 

S

 

- 08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất sửa đổi chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc theo Nghị quyết 279/2019/NQ-HĐND

PHGB, tầng 3

Phó Chủ tịch Lê Quang Nam  (CVP); P.NC

- 08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự đoàn Thành uỷ thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự Lào nhân dịp Tết Cổ truyền

16 Trần Quý Cáp

P.TH

- 08:45: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh tiếp Đoàn công tác của thành phố Salo, Phần Lan

Phòng KT số 2, tầng 2

A.Cường  (PCVP); P.TH

- 09:30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh tiếp tân Tổng Lãnh sự Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng KT số 2, tầng 2

A.Cường  (PCVP); P.TH

- 10:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh tiếp Đoàn công tác của Tập đoàn ADANI, Ấn Độ

HT số 1, tầng 2

A.Cường  (PCVP); P.TH; P.KT

- 08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng Quy hoạch Kiến trúc

PH số 1, tầng 3

P.ĐTDT

- 09:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các ngành báo cáo liên quan đến thực hiện kết luận của thanh tra, kiểm toán Nhà nước

PH số 1, tầng 3

P.ĐTDT

- 09:00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn dự buổi tiếp và làm việc của đồng chí Bí thư Thành ủy với Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki

Phòng Khánh tiết, VPTU

 

- 08:30: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe Sở VHTT báo cáo văn bản số 90/BC-SVHTT

PH số 1, tầng 2

Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn  (PCVP); P.KGVX

C

 

- 14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

Phó Chủ tịch Lê Quang Nam  (CVP)

- 14:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố tổng kết công tác quý I/2022

PH số 1, tầng 3

A.Trung  (PCVP); P.KT

- 15:45: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe Sở Tài chính báo cáo về việc bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt do địa phương quản lý

PH số 1, tầng 3

A.Trung  (PCVP); P.KT

- 14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe các ngành báo cáo nội liến liên quan đến khoáng sản và điều phối khai thác đất từ các dự án

PHGB, tầng 3

P.ĐTDT

- 14:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn kiểm tra thực tế tình hình triển khai một số bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố

Theo Ch/trình

A.Cường  (PCVP); P.KT; P.ĐTDT

- 14:30: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến kiểm tra thực tế

Theo Ch/trình

P.KGVX

Thứ Năm 14/04

 

S

 

- 08:00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Thành ủy lần thứ 7 (cả ngày)

HTTU

Phó Chủ tịch Lê Quang Nam  (CVP)

C

 

- 17:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến họp BCĐ PCD COVID-19 thành phố

HT số 1, tầng 2

Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn  (PCVP); P.KGVX

Thứ Sáu 15/04

 

S

 

- 08:00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo tình hình giải ngân và xử lý một số vướng mắc các dự án

PHGB, tầng 3

CPVP, TrP

- 08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự họp Tổ tham mưu Nghị quyết số 43-NQ/TW

32 Bạch Đằng

P.TH

C

 

- 14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự phiên họp thường kỳ tháng 4/2022 của HĐND thành phố

32 Bạch Đằng

Phó Chủ tịch Lê Quang Nam  (CVP); P.TH

- 14:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội thảo về quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

HT số 1, tầng 2

P.TH

- 14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo công tác bàn giao, quản lý, khai thác một số công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường và một số nội dung chuyên đề về đất đai

PHGB, tầng 3

P.ĐTDT

- 14:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Trung tâm Ensure và một số dự án thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh

PH số 2, tầng 2

A.Cường  (PCVP); P.ĐTĐT; P.KT

- 14:30: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

 

 

 - Thứ Bảy- Chủ Nhật (16-17/4): Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra thực tế các công trình, dự án động lực trọng điểm (theo Ch/trình - Chuyên viên liên quan).                                                                        

 VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT