Đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện hiện đại hóa nền hành chính công, cải cách thủ tục hành chính
Đăng ngày 07-04-2022 16:47, Lượt xem: 395

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới diễn ra vào sáng 7-4. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì buổi làm việc.

Video: Buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng ủy Sở và tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức Sở đạt được trong 2 năm qua trong cả lĩnh vực xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của các cơ quan trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng ủy Sở cần nhìn nhận và đánh giá đầy đủ các hạn chế để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất với 7 nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng và 18 nhiệm vụ chuyên môn Sở đã đề ra.


Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Nội vụ đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện hiện đại hóa nền hành chính công, cải cách thủ tục hành chính

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Đây là nền tảng để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định mới của Trung ương, nhất là quy định về thi hành Điều lệ Đảng, quy định những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới.

Trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ cùng đội ngũ cán bộ, công chức cần làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy trong triển khai công việc liên quan đến tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền các cấp. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trước hết, Đảng bộ Sở Nội vụ cần tập trung hoàn thiện nội dung và tham mưu cho chương trình làm việc của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về kết quả bước đầu thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền đô thị và đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan phải tham mưu cùng Sở Nội vụ để chuẩn bị, hoàn thiện nội dung cho buổi làm việc một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ phải cụ thể hóa 03 nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch 45 của Ban cán sự Đảng đã giao.


Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Nội vụ cần tập trung rà soát, thống kê các đề án ngành Nội vụ đang chủ trì tham mưu để đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện, tránh tình trạng đề án nhiều nhưng triển khai thiếu hiệu quả, nhất là kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án vị trí việc làm của các sở, ban, ngành. Đồng thời, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiện đại hóa nền hành chính công, phấn đấu đạt được yêu cầu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

“Đây là giải pháp căn cơ để thành phố đáp ứng tốt hơn nhu cầu người dân và doanh nghiệp. Trong đó tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý và công khai những sai phạm. Sở Nội vụ phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và phải tập trung hoàn thành”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh. 

Liên quan đến đề án phân cấp, ủy quyền đã được thành phố ban hành, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, Sở Nội vụ đôn đốc, giám sát, đẩy nhanh việc triển khai đề án; định kỳ báo cáo kết quả cho Ban cán sự Đảng và Thường trực Thành ủy.

“Đây là giải pháp rất quan trọng, là một trong những giải pháp để thành phố thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng trách nhiệm, giải quyết đúng với vai trò của các sở, ban, ngành, địa phương, giảm tải cho cấp trên, phân định rõ trách nhiệm cấp dưới”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở cần tổ chức rà soát việc bố trí lại biên chế cho các ngành, địa phương, đơn vị

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, việc xây dựng được một đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực, khát vọng cống hiến và phát triển cho thành phố trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cần thiết phải chú trọng. Trong đó, trách nhiệm đặt ra với ngành Nội vụ là rất cao vì vậy, đơn vị cần tổ chức rà soát việc bố trí lại biên chế cho các ngành, địa phương, đơn vị cho phù hợp hơn với yêu cầu, tính chất nhiệm vụ của từng ngành.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để phục vụ liên thông cấp phường lên cấp quận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung về yêu cầu tiêu chuẩn, vừa nâng tầm, bồi dưỡng thêm về chất lượng cán bộ để đáp ứng tính chất liên thông. Đồng thời, Sở cũng cần quan tâm công tác xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến.

“Thành phố thông minh, chính quyền điện tử thì phải có công dân điện tử. Do đó, Sở Nội vụ cần nghiên cứu, quan tâm triển khai mô hình công dân điện tử cho hiệu quả”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói.


Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho UBND thành phố trong việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cá nhân, nhất là việc thực hiện 3 nhiệm vụ phải tập trung: công tác giải ngân, các công trình trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành ủy để quy hoạch cán bộ 3 khối: khối Đảng, khối Nhà nước và khối công tác đoàn thể hài hòa hơn; tiếp tục theo dõi kết quả đánh giá thí điểm chính quyền đô thị.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong năm 2020, 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, công việc phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp nhưng tập thể Đảng ủy Sở, lãnh đạo Sở và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Bộ Nội vụ, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao.

Sở Nội vụ đã triển khai quyết liệt và hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo thời hạn trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố. Đến nay đã hoàn thành được 07/11 nhiệm vụ; các nhiệm vụ còn lại đang thực hiện theo thời hạn được giao. Hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm; 14 nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của UBND thành phố; tham mưu triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao trong 2020 (590 nhiệm vụ), 2021 (661 nhiệm vụ); Sở Nội vụ 2 năm liền được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã thực hiện tốt các nhiệm vụ UBND thành phố giao. Đảng bộ Sở Nội vụ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, 2021; công đoàn, chi đoàn được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng báo cáo công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Về công tác xây dựng chính quyền địa phương, Sở đã tham mưu xây dựng và triển khai Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Công tác thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị đã thực hiện đúng Kế hoạch, đảm bảo tiến độ các yêu cầu đặt ra, việc chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ giữa hai giai đoạn chưa có vướng mắc, phát sinh lớn làm ảnh hưởng hay cản trở đến công tác quản lý, điều hành của UBND quận, phường.

Liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, Sở thường xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, tham mưu UBND thành phố quyết định thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, bổ sung, điều chuyển chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về công tác cải cách hành chính, theo kết quả đánh giá năm 2020 của Bộ Nội vụ (công bố tháng 6-2021), thành phố Đà Nẵng tiếp tục giữ thứ hạng cao về chỉ số cải cách hành chính (vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Trong năm 2020, 2021, Sở Nội vụ triển khai các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính của thành phố.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác