Hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tuần thứ 10-2022
Đăng ngày 14-03-2022 17:11

    Tham dự buổi gặp mặt giữa Thủ tướng Chính phủ với Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu, chủ trì Hội nghị Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự năm 2021; chủ trì hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2021, dự Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) , HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, là những hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tuần thứ 10 - 2022

- Chiều 7-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng tham dự  buổi gặp mặt giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

+Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Chính phủ nhìn nhận, phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.Theo Thủ tướng Chính phủ, trong công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam là đoàn kết, năng động, sáng tạo tiếp tục được khẳng định. Đặc biệt, đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam không chỉ làm tròn thiên chức người mẹ, người vợ đảm đang trong gia đình, mà còn giỏi giang trong lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã góp phần tạo ra các giá trị của cải vật chất, nguồn thu nhập quan trọng cho kinh tế đất nước và nguồn thu cho mỗi gia đình, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.Với tinh thần đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp nói chung và đội ngũ doanh nhân nữ nói riêng nhằm đưa đội ngũ doanh nhân phát triển hùng hậu, vững mạnh toàn diện, phát huy sức sáng tạo, thế mạnh, năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi, trao quyền điều hành kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế - xã hội….Tại buổi gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp do doanh nhân nữ làm chủ, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, trong đó có những kiến nghị cụ thể tại buổi gặp mặt, tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng và hỗ trợ nhiều hơn nữa để các nữ doanh nhân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thành công khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

- Sáng 8-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu về nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Liên Chiểu trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì  buổi làm việc

+ Sau ý kiến của các đồng chí lãnh đạo thành phố, phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Quận ủy Liên Chiểu đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, cần xác định quận Liên Chiểu có vị trí đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, hiện nay, quận Liên Chiểu là địa bàn tập trung các dự án trọng điểm, vì vậy, phải xác định xây dựng và phát triển quận Liên Chiểu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, trung tâm logictis và đô thị thông minh hiện đại, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ du lịch, giáo dục, y tế có chất lượng cao, là động lực phát triển kinh tế phía bắc của thành phố và là khu vực phòng thủ để đảm bảo quốc phòng – an ninh cho thành phố.  Để đạt được mục tiêu, định hướng như trên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị quận tập trung tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận theo đúng định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng của quận; rà soát, bổ sung các nhiệm vụ về xây dựng hệ thống chính trị theo văn bản mới của Trung ương và thành phố; tập trung làm tốt công tác rà soát, quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chương trình đột phá về cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 và xây dựng chính quyền điện tử…. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất ban hành Nghị quyết về phát triển quận Liên Chiểu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Vào chiều 8-3, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì Hội nghị Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự năm 2021 giữa Cục Thi hành án dân sự, Công an, Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố,

+Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Lê Trung Chinh ghi nhận và biểu dương liên ngành, đặc biệt là Cục Thi hành án dân sự thành phố và Chi Cục thi hành án dân sự các quận, huyện thời gian qua đã nỗ lực làm tốt, chủ trì trong công tác phối hợp, qua đó giúp việc triển khai thi hành án đạt được một số kết quả khả quan, đáng ghi nhận. Đồng thời, giao Cục Thi hành án dân sự thành phố tiếp thu, tổng hợp các ý kiến phát biểu tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố và các cấp. Chủ tịch Lê Trung Chinh đề  nghị các quận, huyện cần tiến hành sơ kết quy chế phối hợp để thấy rõ những gì đã đạt được cũng như những vấn đề cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Chủ tịch đề nghị liên ngành, trong đó Cục Thi hành án dân sự thành phố là cơ quan chủ trì, tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy chế phối hợp với những điều khoản cụ thể hơn, phù hợp với những thay đổi của pháp luật, nhiệm vụ công tác mỗi ngành và điều kiện thực tế tại địa phương nhằm phát huy, tăng cường hơn nữa hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự. Các cơ quan chính quyền địa phương, bao gồm UBND thành phố, các sở ngành, UBND các quận, huyện, chú trọng quan tâm công tác thi hành án dân sự, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác thi hành án, phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ; xem công tác thi hành án không chỉ là trách nhiệm của 4 cơ quan: Cục Thi hành án dân sự, Công an, Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; đồng thời, thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ tối đa để các lực lượng thực hiện các nhiệm vụ về thi hành án…

- Sáng 10-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2021 và sơ kết Chương trình số 31-Ctr/TU của Thành ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới, Chương trình số 32-Ctr/TU của Thành ủy về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030

+Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đối ngoại thời gian qua; nhấn mạnh dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19 nhưng các sở, ban, ngành, địa phương đã linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đem lại nhiều kết quả khả quan trong hoạt động đối ngoại trên mọi mặt. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị, trong năm 2022, về công tác đối ngoại của Đảng, cần tiếp tục tập trung đối ngoại với các đối tác, địa phương đã có quan hệ hữu nghị với thành phố.Về ngoại giao kinh tế cần tiếp tục tập trung cho công tác thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao; tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược để thu hút đầu tư vào hạ tầng phát triển thành phố thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực trong thời gian tới tiếp tục triển khai việc vay vốn từ Ngân hàng thế giới, triển khai hiệu quả các nguồn vốn ODA đã có.Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Đà Nẵng đang phấn đấu trở thành thành phố quốc tế, tổ chức nhiều sự kiện quốc tế, đề nghị Sở Ngoại vụ tham mưu cho UBND thành phố báo cáo Bộ Ngoại giao để tổ chức các sự kiện tại Đà Nẵng trong năm 2022...Bên cạnh đó, Sở Ngoại vụ hỗ trợ huyện Hòa Vang và quận Hải Châu triển khai các thỏa thuận hữu nghị đã ký kết với các địa phương Hàn Quốc; tham mưu UBND thành phố kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho các sở, ban, ngành liên quan để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian tới.

- Sáng 11-3, HĐND thành phố tổ chức Kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp chuyên đề) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Lê Minh Trung chủ trì Kỳ họp.

+ Tại kỳ họp chuyên đề này, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về một số báo cáo liên quan công tác hỗ trợ, tặng quà cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; công tác hỗ trợ cho lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19; tình hình thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2021 mà thường trực HĐND, UBND thành phố đã quyết định theo thẩm quyền giữa 2 kỳ họp. Đồng thời xem xét, thông qua các Nghị quyết: về việc quyết định các nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; cho ý kiến thông qua đồ án Quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn để bảo đảm điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ.Bên cạnh, biểu quyết một số nghị quyết liên quan hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19. Đồng thời, HĐND thành phố xem xét, thông qua chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B trên địa bàn thành phố và một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND thành phố.Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND thành phố, các địa phương, đơn vị chủ động, tích cực bám sát chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp theo chỉ đạo chung của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và UBND thành phố; từ đó, nỗ lực nâng cao hiệu quả các giải pháp, chính sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp bảo đảm đời sống người dân, phục hồi cộng đồng doanh nghiệp, những đối tượng thiệt hại do Covid-19… Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Thường trực, các Ban HĐND thành phố khẩn trương rà soát, ban hành các nghị quyết sau kỳ họp; đề nghị UBND thành phố, các ban, ngành, địa phương liên quan triển khai nghị quyết nhanh chóng, phù hợp, hiệu quả...

 

ANH TRỊNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT