Dự án: Sửa chữa tuyến kênh phía Bắc đường số 2 Khu Công nghệ cao
Đăng ngày 17-12-2021 09:06, Lượt xem: 14

Tên dự án: Sửa chữa tuyến kênh phía Bắc đường số 2 Khu Công nghệ cao

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa tuyến kênh phía Bắc đường số 2 Khu Công nghệ cao nhằm khắc phục xói lở phần đáy và mái kênh, đảm bào an toàn cho tuyến kênh phía Bắc đường số 2 và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác trong Khu công nghệ cao

Tổng mức đầu tư dự án: 1.113..448.000

Địa điểm xây dựng: Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình hạ tầng kĩ thuật cấp IV

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác