Phê duyệt chủ trương mở rộng nhiều tuyến đường từ 3,75m lên 5,5m
Đăng ngày 11-01-2022 19:23

UBND thành phố vừa có các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, mở rộng đường 3,75m thành 5,5m tại các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu (giai đoạn 1 - Phần đầu tư thí điểm). Các dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, bảo đảm tiếp cận của các phương tiện phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Những dự án này thuộc nhóm C, công trình hạ tầng cấp 4. Thời gian thực hiện các dự án từ năm 2021-2023, với tổng vốn đầu tư gần 60 tỷ đồng.

Theo đó, tại quyết định số 4368/QĐ-UBND về việc phê duyệt đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,75 m thành 5,5m trên địa bàn quận Liên Chiểu. Tổng mức đầu tư 14,4 tỷ đồng.

Nội dung đầu tư gồm hạng mục giao thông với tổng chiều dài tuyến đường khoảng 981m. Quy mô mặt cắt ngang lòng đường rộng B=5,5m, vỉa hè rộng khoảng 2,0m. Đối với các tuyến có vỉa hè một bên là nhà dân, một bên là đất công cộng còn trống thì xem xét ưu tiên mở rộng về phía đất công cộng.

Tại Quyết định số 4367/UBND phê duyệt về việc phê duyệt đầu tư mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường 3,75 m thành 5,5m trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Tông mức đầu tư 18,4 tỷ đồng; trong đó chiều dài tuyến đường sẽ thi công khoảng: 1.305m.

Với Quyết định số 4366/UBND phê duyệt về việc phê duyệt đầu tư mở rộng lòng đường từ 3,5 thành 5,5 trên địa bàn quận Hải Châu.

Các tuyến đường đề xuất mở gồm: Tuyến đường Nguyễn Văn Tố, Đinh Công Tráng, Huỳnh Lý, Hoàng Tích Trí; với tổng chiều dài đường được mở rộng khoảng 995m. Dự án này có mức đầu tư 13,9 tỷ đồng.

Tại Quyết định số 4363/UBND, đầu tư Cải tạo, mở rộng đường 3,75m thành 5,5m trên địa bàn quận Sơn Trà (Giai đoạn 1- Phần đầu tư thí điểm). Các tuyến đường đề xuất mở gồm: An Cư 1, An Cư 2, An Cư 3, Phạm Tu, Sương Nguyệt Ánh, Hà Đặc. Tổng chiều dài khoảng: 844,2m. Dự án này có mức đầu tư 13,2 tỷ đồng.

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT