Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố trong tháng 01 năm 2022
Đăng ngày 10-01-2022 09:48

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tiếp công dân băn 2013, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố trong tháng 01 năm 2022, như sau:

- Thời gian: Lúc 14 giờ 00, ngày 26 tháng 01 năm 2022 (chiều thứ Tư).

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân, trụ sở Đoàn.ĐBQH và HĐND thành phố, số 32 đường Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

Để công tác tiếp công dân của Chủ tịch HĐND thành phố có hiệu quả, đề nghị người dân có nhu cầu tiếp dân liên hệ bộ phận tiếp công dân của Thường trực HĐND thành phố tại số 180 Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng đế đăng ký trước ngày 21 tháng 01 năm 2022.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác