Cắt giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa và Thể thao
Đăng ngày 07-01-2022 10:24

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố vừa ban hành Thông báo số 528/TB-VHTT ngày 21-12-2021 về việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 1-10-2021 của UBND thành phố thông qua Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố.

Cụ thể, Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf, có mã thủ tục hành chính (TTHC) 1.000936, thời gian giải quyết giảm từ 7 ngày xuống 5 ngày.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn cầu lông, có mã TTHC 1.000920, thời gian giải quyết giảm từ 7 ngày xuống 5 ngày.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo, có mã TTHC 1.001195, thời gian giải quyết giảm từ 7 ngày xuống 5 ngày.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate, có mã TTHC 1.000904, thời gian giải quyết giảm từ 7 ngày xuống 5 ngày.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao, có mã TTHC 1.000814, thời gian giải quyết giảm từ 7 ngày xuống 5 ngày.

Việc cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao góp phần tạo điều kiện thuận tiện và khuyến khích đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công thành phố Đà Nẵng.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT