Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp tết Dưong lịch năm 2022
Đăng ngày 24-12-2021 16:17

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thông báo về việc nghỉ lễ nhân dịp tết Dương lịch năm 2022 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tẳt là công chức, viên chức) được bố trí nghỉ như sau:

Nghỉ 01 ngày, ngày 01/01/2022 nhằm ngày thứ Bảy. Do ngày 01/01/2022 trùng vào ngày thứ Bảy là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù vào ngày 03/01/2022 (thứ Hai).

Như vậy, dịp nghỉ tết Dương lịch năm 2022 công chức, viên chức nghỉ 03 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 01/01/2022 đến hết thứ Hai ngày 03/01/2022.

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ nêu trên lưu ý: Bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch COV1D-19.

3. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thế của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tất cả các cơ quan, đơn vị và hộ nhân dân và các tàu thuyền thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 01/01/2022.

5. Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác