Cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng
Đăng ngày 23-12-2021 18:05, Lượt xem: 115

Ngày 01/10/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3096/QĐ-UBND Thông qua Phương án kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã rà soát, đơn giản hóa thù tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện và khuyến khích đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công thành phố Đà Nẵng, Sở thông báo các thủ tục hành chính được đơn giản hóa như sau:

TT   Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Thòi gian giải quyết sau điều chỉnh giảm ngày xử lý
01 1.000936   Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf    07 ngày xuống 05 ngày
02 1.000920  Thủ tục cấp giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn cầu lông 07 ngày xuống 05 ngày
03  1.001195   Thủ tục cấp giấy chửng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo   07 ngày xuống 05 ngày
04 1.000904   Thủ tục cấp giây chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate  07 ngày xuống 05 ngày
05 1.000814   Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điêu kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao 07 ngày xuống 05 ngày


 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác