Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng năm 2022
Đăng ngày 21-12-2021 08:19, Lượt xem: 674

UBND thành phố thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố năm 2022 như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ (dự kiến vào ngày 15 hàng tháng) tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố.

Nếu lịch trùng vào ngày nghỉ hoặc có lịch đột xuất của Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố sẽ thông báo thay đối lịch tiếp dân trên Cổng thông tin điện tử của thành phố: www.danang.gov.vn và tại Trụ sở Tiếp công dân.

2. Để công tác tiếp dân đạt hiệu quả, công dân có đơn đăng ký và gửi trước nội dung tại Ban Tiếp công dân thành phố để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

3. Ban Tiếp công dân thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo địa điểm, thành phần và nội dung phục vụ cho công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP


 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác