Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá trị tài sản
Đăng ngày 15-12-2021 15:26

Theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đà Nẵng tại Yêu cầu định giá tài sản số 707/CSĐT-KT và số 708/CSĐT-KT ngày 12/4/2021 đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xác định giá trị 02 khu đất theo giá đất thị truờng, cụ thể các tài sản sau:

TT Tên tài sản  Thời điểm đề nghị định giá
1 Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 49, địa chỉ: số 49 đường Hoàng Kế Viêm, Khu dân cư mới phường Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn Ngày 17/9/2018, ngày 26/8/2020, thời điểm tiến hành định giá
2 Thửa đất số 108, tờ bản đồ số 25 tại địa chỉ: Tổ 33, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn Ngày 19/9/2018, ngày 26/8/2020, thời điểm tiến hành định giá

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất của các khu đất theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá các khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/12/2021.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố gửi các Doanh nghiệp thâm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác