Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng giám sát, hỗ trợ người cách ly y tế tại nhà
Đăng ngày 28-10-2021 07:46

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố vừa ban hành Công văn số 3054/STTTT-CNTT ngày 17-10-2021 hướng dẫn sử dụng Ứng dụng giám sát, hỗ trợ người cách ly y tế tại nhà, nhằm triển khai Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Theo đó, ứng dụng sẽ hỗ trợ chính quyền và cơ quan y tế địa phương trong công tác giám sát, theo dõi sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19 của người cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12-3-2020 về việc Ban hành Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19 (từ xa); đồng thời, hỗ trợ người cách ly tại nhà thuận lợi trong khai báo thông tin sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19 cho chính quyền và cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời.

Đối với người tự cách ly tại nhà, cần đăng ký một số điện thoại di động, tải và sử dụng chức năng “Khai báo cách ly tại nhà” của ứng dụng Danang Smart City; luôn sử dụng điện thoại bên mình (thay vòng đeo tay thông minh) và mở điện thoại 24/24h. Người tự cách ly tại nhà khai báo y tế và một số thông tin liên quan đến việc cách ly theo quy định trên chức năng “Khai báo cách ly tại nhà” ngay khi bắt đầu cách ly và định kỳ hiện được thiết lập 3 lần/ngày, vào lúc 8h, 16h và 21h hàng ngày; đồng thời, nhận cuộc gọi hoặc nhắn tin (Zalo, SMS) từ chính quyền và cơ quan y tế địa phương để kiểm tra có cách ly ở nhà, hướng dẫn/nhắc khai báo y tế định kỳ hoặc các trường hợp khác. 

Giao diện màn hình Ứng dụng giám sát, hỗ trợ người cách ly y tế tại nhà

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị chính quyền và cơ quan y tế địa phương giao cán bộ cụ thể sử dụng phân hệ tại địa chỉ: https://quanlycachly.danang.gov.vn để giám sát, hỗ trợ kịp thời người cách ly tại nhà, với tác thao tác như: xem thông tin, theo dõi danh sách số lượng và danh sách những người đang cách ly tại nhà trên địa bàn (trang chủ ứng dụng trên màn hình); bổ sung thêm người cách ly tại nhà (nếu chưa có) tại chức năng “Thêm mới”; theo dõi thông tin khai báo của người cách ly (nhiệt độ; ho, sốt, khó thở,..) hoặc chưa khai báo y tế định kỳ hoặc di chuyển ra ngoài nơi cách ly để liên hệ hoặc trực tiếp đến kiểm tra, hỗ trợ kịp thời; liên hệ để hướng dẫn, kiểm tra người cách ly tại nhà qua tin nhắn hoặc điện thoại thấy hình trên ứng dụng.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng giao cán bộ cụ thể nhận bàn giao tài khoản sử dụng Ứng dụng để theo dõi, hỗ trợ, điều phối, thống kê việc triển khai người cách ly tại nhà trên địa bàn thành phố; phân quyền sử dụng Ứng dụng cho các cán bộ Trung tâm y tế quận huyện, Trạm y tế xã phường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Công văn số 4919/SYT-NVY ngày 14-10-2021 của Sở Y tế.

Xem Hướng dẫn sử dụng chi tiết tại đây.

Đầu mối hỗ trợ về tài khoản và hướng dẫn sử dụng phần mềm: ông Cao Văn Hải, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, số điện thoại 0935.751.573; hỗ trợ các vấn đề khác: ông Phạm Hoàng Phúc, Phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại 0915.350.300, thư điện tử phucph1@danang.gov.vn.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT