Giá đất ở tái định cư trên địa bàn Huyện Hòa Vang
Đăng ngày 28-10-2021 01:49

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành giá đất ở tái định cư tại một số dự án trên địa bàn xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang. Theo đó, đường 5,5m, mặt cắt (3-5,5-3)m dự án Khu tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng, xã Hòa Liên theo mặt bằng Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 24/12/2016 của UBND thành phố có giá 600.000 đồng/m2 (giá này chưa bao gồm hệ số điều chỉnh giá).

Hệ số đối với thửa đất đặc biệt thuộc dự án trên được quy định: vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,1; góc ngã tư đường phố thì nhân hệ số 1,2; 3 mặt tiền đường phố trở lên nhân hệ số 1,3; Vị trí đất có 2 mặt tiền (mặt trước và mặt sau) nhân hệ số 1,1; tại góc bo cong (có 2 mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) thì nhân thêm hệ số 1,05; Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt mặt sau (với bề rộng đường kiệt từ 3m trở lên) nhân hệ số 1,05.

Đường 5,5m, mặt cắt (3-5,5-3)m dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa khu Công nghệ cao và Khu phụ trợ phục vụ dự án Công nghệ cao, xã Hòa Liên theo mặt bằng Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND thành phố có giá hộ chính 245.000 đồng/m2. Đối với vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,2; góc ngã tư đường phố thì nhân hệ số 1,3; 3 mặt tiền đường phố trở lên nhân hệ số 1,4.

Giá đất ở tái định cư dự án Khu đất có ký hiệu A2-12 thuộc dự án Vệt khai thác quỹ đất hai bên đường Nguyễn Tất Thành nối dài xã Hòa Liên theo mặt bằng Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thành phố có giá hộ chính 159.000 đồng/m2.

Theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND QĐ, hệ số đối với thửa đất đặc biệt đối với vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,2; ở góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,3; nếu thửa đất có 3 mặt tiền đường phố trở lên thì nhân hệ số 1,4. 

UBND thành phố quy định: Hệ số phân vệt theo chiều sâu đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu dưới 25m tính theo giá đất quy định như trên; Nếu phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu từ 25m đến dưới 50m tính bằng 0,7 giá đất quy định trên.

Đối với các trường hợp bố trí tái định cư theo diện hộ phụ thì nhân hệ số phụ Theo quy định.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT