Tích cực triển khai tín dụng ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19
Đăng ngày 13-10-2021 23:46

Ngày 13-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố về tình hình hoạt động quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.

Trong quý III năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã thông báo kịp thời các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2021 để triển khai cho vay kịp thời không để tồn đọng vốn; thông báo giao tăng chỉ tiêu kế hoạch cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 102,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách UBND thành phố ủy thác và nguồn bổ sung từ tiền lãi phân bổ không sử dụng hết năm 2020; giảm nguồn vốn cho hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất tái định cư vay trả nợ đúng hạn 2,192 tỷ đồng.

Về thực hiện kế hoạch tín dụng, tính đến ngày 30-9, tổng nguồn vốn là 3.186,8 tỷ đồng, tăng 319,9 tỷ đồng so với năm 2020. Trong đó, nguồn vốn địa phương 1.465,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,9% /tổng nguồn vốn, tăng 122 tỷ đồng so với quý trước, lũy kế tăng 215,7 tỷ đồng so với năm 2020. Nguồn vốn huy động tại địa phương được TW cấp bù lãi suất được 383,4 tỷ đồng đạt 97,5% kế hoạch. Trong đó, huy động vốn từ tổ chức cá nhân đạt 148,9 tỷ đồng, huy động vốn thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 234,5 tỷ đồng, hoàn thành 91,8% kế hoạch.

Về sử dụng vốn, doanh số cho vay đạt 875,5 tỷ đồng với 17.854 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ đạt 555,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ 3.180,8 tỷ đồng, đạt 94,2% kế hoạch, tăng 319,4 tỷ đồng (+11,1%) so với năm 2020. Nợ quá hạn và nợ khoanh là 2,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,083% tổng dư nợ, giảm 0,01% so với năm 2020, trong đó: nợ quá hạn 2,5 tỷ đồng, tỷ lệ 0,82%/tổng dư nợ; nợ khoanh 45 triệu đồng, tỷ lệ 0,001%/tổng dư nợ.

Kết quả thực hiện Hợp đồng ủy thác với các tổ chức hội đoàn thể, tổng dư nợ ủy thác 3.127,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98% tổng dư nợ, tăng 319,5 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 11,3% so với 2020. Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh số cho vay đạt 866,1 tỷ đồng với 17.688 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ đạt 545,7 tỷ đồng. Huy động vốn thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 234,5 tỷ đồng, đạt 91,4%/kế hoạch, 97,5% tổ viên tham gia gửi tiết kiệm. Nợ xấu 2.341 triệu đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,07%/dư nợ ủy thác. Trong đó, nợ quá hạn 2.296 triệu đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 0,07%/dư nợ ủy thác, giảm 0,01% so với năm 2020.

Theo ông Đoàn Ngọc Chung - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố, do tình hình dịch Covid-19 nên toàn thành phố dừng 120 phiên giao dịch xã trong 3 tháng 7,8,9/2021 nên phát sinh tăng 760 món vay trên 3 tháng không hoạt động với số tiền 21.499 triệu đồng, đến 30-9, toàn thành phố có 1.970 món vay trên 3 tháng không hoạt động tương ứng dư nợ 62.409 triệu đồng. Huy động nguồn vốn tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 383 tỷ đồng chỉ đạt 97,57%/kế hoạch được giao năm 2021, trong đó huy động tiền gửi qua Tổ tiết kiệm và vay vốn chỉ đạt 91,46% kế hoạch giao.

Thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. NHCSXH đã ủng hộ công tác phòng chống dịch trong quý III tại các quận, huyện số tiền 195 triệu đồng; đồng thời, trao tặng 560 suất quà trị giá 252,5 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại 56 xã phường trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian đến, BĐD NHCSXH thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU, Kết luận số 06-KL/TW và Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Công văn số 5793/UBND-STC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU với trọng tâm tăng cường huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, gắn với việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030.

Đồng thời, NHCSXH phối hợp chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục tập trung việc quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt, tích cực giải ngân cho vay các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt tập trung cho vay trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68/NQ-CP cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đó có lao động ngành du lịch vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, duy trì sản xuất kinh doanh.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT