Mặt trận thành phố biểu dương, khen thưởng cán bộ Mặt trận quận Cẩm Lệ
Đăng ngày 01-10-2021 19:33

Nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của cán bộ Mặt trận khu dân cư trong công tác phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 1-10, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng Trưởng ban CTMT tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ cán bộ Mặt trận khó khăn tại quận Cẩm Lệ.

VĂN VĨNH - ĐỨC NGÔ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT