Quyết định 2875/QĐ-UBND V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
Đăng ngày 10-09-2021 13:07
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác