Chuẩn bị nguồn lực để triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với quy mô lớn
Đăng ngày 06-09-2021 15:22

Ngày 6-9, Văn phòng UBND thành phố ban hành Thông báo số 469/TB-VP về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chiến dịch ngày 4-9- 2021; trong đó, giao Sở Y tế huy động nhân lực, tổ chức đào tạo, tập huấn bổ sung cho các lực lượng tham gia tiêm chủng để đáp ứng việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với quy mô lớn và trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo Chiến dịch thống nhất trong thời gian đến vẫn tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các địa điểm tập trung đã được thiết lập theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND và căn cứ tình hình thực tế, các quận, huyện đề xuất thiết lập thêm các địa điểm tiêm chủng hoặc chia các ekip thực hiện tiêm chủng để đảm bảo triển khai tiêm chủng trong thời gian nhanh nhất.

Căn cứ số lượng vaccine được phân bổ theo từng đợt, Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19. Huy động nhân lực, tổ chức đào tạo, tập huấn bổ sung cho các lực lượng tham gia tiêm chủng để đáp ứng việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với quy mô lớn và trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí các điểm tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được tiêm chủng trong công tác tổ chức, sắp xếp bố trí lịch tiêm và thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng hợp lý, đảm bảo giãn cách. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng công tác câp cứu, xử lý các sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

Ban Chỉ đạo Chiến dịch giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức phù hợp nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về vaccine phòng COVID-19. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để có kiến nghị khắc phục các hạn chế của các hệ thống đăng ký tiêm chủng và hệ thống hồ sơ sức khỏe. Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng.

Bên cạnh đó, đề nghị Công an thành phố chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu dân cư (các thông tin được phép chia sẻ theo quy định) cho UBND các quận, huyện để thuận tiện trong việc lấy thông tin phục vụ lập danh sách đăng ký tiêm chủng cho các đối tượng thuộc quản lý của địa phương.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm khẩn trương tiến hành rà soát, thống kê lập danh sách và tiếp nhận đăng ký tiêm chủng của các đối tượng thuộc diện quản lý theo chỉ đạo tại Công văn số 129/BCĐ-SYT ngày 12-8-2021 của Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng thành phố Đà Nẵng. Phối hợp với Công an thành phố trong việc tiếp nhận thông tin dữ liệu và thực hiện việc trích xuất, quản lý dữ liệu để lấy thông tin phục vụ lập danh sách đăng ký tiêm chủng cho các đối tượng thuộc quản lý của địa phương. UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm nếu không cung cấp kịp thời danh sách đối tượng tiêm chủng theo các Kế hoạch triển khai của ngành y tế dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng.

Mặt khác, thông tin rộng rãi về đối tượng, thời gian và địa chỉ tiếp nhận đăng ký để người dân chủ động đăng ký tiêm chủng; công khai, minh bạch các đối tượng, danh sách của từng đợt tiêm chủng theo số lượng phân bổ cho từng địa phương (nhất là đối với các đối tượng là người từ 65 tuổi trở lên).

Căn cứ tình hình thực tế, UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Y tế, các sở, ban ngành có liên quan để thiết lập thêm các địa điểm tiêm chủng nhằm đáp ứng công tác tiêm chủng với số lượng lớn trong thời gian đến. Huy động lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên, các hội đoàn thể để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng tại điểm tiêm chủng; đảm bảo giãn cách trong suốt thời gian diễn ra tiêm chủng. Đảm bảo ăn nghỉ tại chỗ và công tác hậu cần cho đội ngũ cán bộ y tế, lực lượng hỗ trợ tiêm chủng trong thời gian triển khai tiêm chủng tại điểm tiêm trên địa bàn quận, huyện.

Văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm tham mưu đề xuất các Đoàn đi kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các địa điểm tiêm chủng.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế có thể sẽ tiếp nhận nhiều loại vaccine với số lượng lớn và sẽ phân bổ về cho các địa phương để triển khai. Trên cơ sở số lượng vaccine Bộ Y tế phân bổ, thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 với quy mô lớn ở những địa điểm đã được thiết lập và đáp ứng quy định về tiêm chủng tại các quận, huyện.

Do đó, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thành phố yêu cầu các địa phương, các ngành phải phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hơn nữa trong công tác tiêm chủng nhằm đáp ứng việc triển khai tiêm chủng an toàn, công khai, minh bạch và phải khẩn trương đảm bảo tiến độ tiêm chủng nhanh nhất để Bộ Y tế tiếp tục phân bổ vaccine về thành phố Đà Nẵng.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT