Lịch công tác tuần 37 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 06-09-2021 09:32
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 06/9

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

- 8h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

 

 

C

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

 

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự buổi nghe báo cáo dự thảo Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố

VPTU

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với một số sở, ngành liên quan về tình hình thu NSNN năm 2021, phương án thu NSNN năm 2022

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo liên quan đến việc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại dự án Sân gôn Vinacapital

PHGB, tầng 3

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại Quận ủy Liên Chiểu

TTHC quận LC

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

- 15h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự Lễ trao máy thở do Công ty Mikazuki tài trợ

PLV

Theo Ch/trình

Thứ Ba 07/9

S

- 8h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự án Khu phức hợp TM và DV cao tầng Sân vận động Chi Lăng (theo CV số 2053/SKHĐT-DN ngày 09/7/2021)

PHGB, tầng 3

 

 

 

C

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao về quy hoạch danh thắng Ngũ Hành Sơn

PHGB, tầng 3

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với một số Sở, ngành liên quan về chương trình, nội dung làm việc với các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp với Sở Giao thông vận tải về mạng lưới xe buýt nội thành và liên tỉnh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam

PH số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

­ Thứ Tư 08/9

S

- 8h00:  Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy (cả ngày)

VPTU

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo một số đồ án quy hoạch kiến trúc

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam kiểm tra thực tế

Theo Ch/trình

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

Thư Năm 10/9

S

- 8h30: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự họp liên tịch thường kỳ với Thường trực HĐND thành phố tháng 9/2021

32 Bạch Đằng

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng và làm việc với Hội đồng GPMB huyện Hòa Vang

Theo Ch/trình

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo dự thảo báo cáo tình hình triển khai TB 331 của Thành uỷ

PH số 1, tầng 3

- 8h30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

- 14h00 Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với các Sở, ngành liên quan về chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính

PH số 1, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành báo cáo nội dung dự thảo sửa đổi Quyết định 12 về quản lý đầu tư và xây dựng

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

- 14h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

Thứ Sáu 11/9

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự họp Bộ phận Thường trực Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nghe báo cáo tiến độ và kết quả thanh tra chuyên ngành đối với các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện

VPTU

- 8h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố

PH số 1, tầng 3

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo các phương án xử lý tình trạng sạt lở bờ biển trên địa bàn thành phố

PH số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

- 8h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc với Sở Xây dựng về dự án TĐC Làng Đại học Đà Nẵng

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác đầu tư công (Tổ 509)

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc tại cơ quan

PLV

  * Thứ Bảy và Chủ nhật (11-12/9):

   - 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra, rà soát và họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19.

                                                                                           VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT