Lịch công tác tuần 36 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 30-08-2021 08:10
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 30/8

S

- 8h00:  Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (cả ngày)

Hội trường

Thành ủy

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc trực tuyến với một số Sở, ngành liên quan về Đề án xây dựng trung tâm tài chính

- 9h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư

PH số 1, tầng 3

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo Ch/trình

C

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

 

- 13h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự buổi thảo luận trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021 và xây dựng dự toán NSNN năm 2022

HT số 2, tầng 2 và PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo liên quan đến xử lý các kiến nghị dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (Block B)

PHGB, tầng 3

Thứ Ba (31/8) 31/8

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCSĐ UBND thành phố

PHGB, tầng 3

 

 

 

 

 

C

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với các Sở, ngành liên quan về các phương án đảm bảo hàng hóa thiết yếu sau ngày 05/9

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 1.000 tấn

PHGB, tầng 3

­ Thứ Tư 01/9

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố

Theo Ch/trình

 

 

C

- 14h00 Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19

VPTU

HT số 1, tầng 2

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo nội dung xử lý khiếu nại của công dân

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2021 và kế hoạch năm 2022

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo Ch/trình

Thư Năm 02/9

S

- 7h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ viếng, tưởng niệm, dâng hương nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam

Theo Ch/trình

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo Ch/trình

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

 

 

Thứ Sáu 03/9

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 (cả ngày)

HT số 1, tầng 2

 

 

C

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng chống dịch COVID-19

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

 

  * Thứ Bảy và Chủ nhật (04-05/9):

   - 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra, rà soát và họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT