Hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tuần thứ 27
Đăng ngày 05-07-2021 08:28

Họp Ban Chỉ đạo; kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 Công an thành phố; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố tổ chức. Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận,huyện, là những hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tuần thứ 27

- Chiều 28-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố

+Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự nỗ lực, tích cực của các địa phương, các sở, ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua, đề nghị UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ COVID-19 cộng đồng trong việc giám sát, phát hiện người đến từ vùng dịch trong từng khu dân cư; đồng thời, đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an khu vực phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố, mặt trận – đoàn thể tăng cường công tác giám sát đăng ký tạm trú – tạm vắng, kịp thời phát hiện người ở vùng dịch về, quan tâm, hỗ trợ, đảm bảo điều kiện hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát; yêu cầu các ngành chức năng căn cứ nhiệm vụ được giao đảm bảo đủ quân số trực chốt. Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý sự cố về hạ tầng công nghệ thông tin tại các chốt kiểm soát

- Ngày 29-6, Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng dự hội nghị.

+Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi tổ chức đảng. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các chương trình hành động, kế hoạch để thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị với quyết tâm chính trị cao nhất. Phó Bí thư Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và toàn khóa. Đề xuất biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng 

- Sáng 30-6, UBND thành phố tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận và huyện đảo Hoàng Sa. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến dự và trao các quyết định.

+Phát biểu tại buổi công bố các quyết định, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm và nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn lao của mỗi cá nhân cũng như của các địa phương.Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, mặc dù các cán bộ được coi là tái cử nhưng lại là những người đầu tiên giữ cương vị lãnh đạo của các quận và huyện đảo Hoàng Sa trong nhiệm kỳ 2021-2026 khi Đà Nẵng thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, nên trách nhiệm sẽ nặng nề hơn.Trong công tác quản lý, điều hành, các hoạt động thực hiện theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ. Do đó, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo của các địa phương phải nhận thức rõ trách nhiệm, thay đổi tư duy, phương pháp, cách thức làm việc sao cho hiệu quả hơn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các địa phương sớm ban hành quy chế làm việc theo Nghị định số 34/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đồng thời phải bắt tay ngay vào công việc…

- Sáng 30-6,  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố tổ chức

+Qua báo cáo của Đảng ủy khối, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ khối trong 5 năm qua.Về nhiệm vụ trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận, đánh giá, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian sớm nhất, tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác dân vận; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái .Bên cạnh đó, nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt .Các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Phải làm thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích, phong trào. Việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa, tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người

- Sáng 30-6, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Công an thành phố

+Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhận định , trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, lực lượng Công an thành phố làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, triển khai các mặt công tác trên lĩnh vực an ninh trật tự; chủ động xây dựng, triển khai đồng loạt các giải pháp, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp, xử lý các loại tội phạm gắn với công tác phòng, chống Covid-19, đạt nhiều kết quả quan trọng. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, nhập cảnh trái phép; tỷ lệ điều tra khám phá án cao, nhiều băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, liên tỉnh, lưu động trong và ngoài thành phố được triệt xóa… Những kết quả trên thể hiện tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, ý chí nỗ lực, quyết tâm cao trong công tác của toàn lực lượng Công an thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu lực lượng Công an thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống Covid-19; luôn xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và cần ưu tiên. Song song đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Công an thành phố triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực, giữ vững thế trận chủ động chiến lược; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố.

- Chiều 1-7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19

+Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, địa phương thời gian qua trong việc kịp thời phát hiện ca nhiễm mới, khoanh vùng, cách ly kịp thời và xử lý dứt điểm chuỗi lây nhiễm.Bên cạnh đó, các biện pháp kiểm soát tại cửa ngõ, điểm nóng, khu vực cách ly được triển khai quyết liệt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.“Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là số ca mắc Covid-19 tại các địa phương vẫn đang tăng lên, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào vẫn luôn thường trực. Đề nghị chính quyền các cấp, sở, ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chỉ đạo.

- Sáng 2-7, Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

+Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch với cách làm quyết liệt, đồng bộ, siết chặt vòng ngoài, kiểm soát chặt chẽ bên trong, nhất là tại khu dân cư, khu vực cách ly. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Thành ủy, Ban cán sự Đảng đang tiếp tục nỗ lực để khẩn trương tìm kiếm nguồn vắc-xin triển khai tiêm chủng trên diện rộng, ưu tiên đối tượng hoạt động dịch vụ nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng  đề nghị các đơn vị, địa phương cần triển khai khẩn trương, hiệu quả, công khai, minh bạch việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và theo chủ trương của thành phố; đồng thời đề nghị Giám đốc Sở Tài chính, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tham mưu các thủ tục để chi tiền hỗ trợ thuận lợi nhất cho người dân. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu “khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành rà soát, đánh giá và thực hiện tốt các kịch bản tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; thực hiện quyết liệt các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm. Đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác giải tỏa đền bù; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, thay đổi phương án thi công các dự án nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng các bệnh viện, trung tâm y tế nhằm bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cũng như đủ năng lực phòng, chống Covid-19…

- Sáng 2-7,  Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến dự và trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra thành phố

+Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chúc mừng ông Phan Thanh Long được bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra thành phố, đồng thời tin tưởng với bề dày kinh nghiệm của mình, ông Long sẽ cùng tập thể Thanh tra thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, hiện nay Thanh tra thành phố cũng như thành phố nói chung đang tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ nặng nề, giải quyết những tồn đọng, hạn chế từ trước để lại.Do đó, việc kiện toàn chức danh Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra thành phố là cần thiết, kịp thời. Lãnh đạo thành phố tin tưởng, tạo mọi điều kiện tối đa cho Thanh tra thành phố nói chung và cá nhân Chánh Thanh tra thành phố nói riêng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chiều 2-7. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố

+Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch Lê Trung Chinh ghi nhận và biểu dương ngành y tế, các quận/huyện, đặc biệt là quận Thanh Khê, cùng lực lượng của các sở, ngành chức năng thời gian qua đã rất tích cực, nỗ lực để kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn thành phố. “Chúng ta đã có sự chủ động, chuẩn bị cần thiết. Ngay khi xuất hiện ca bệnh cộng đồng, hàng loạt các biện pháp theo kịch bản có sẵn được đồng loạt kích hoạt, nhờ đó sớm khoanh vùng, kiểm soát được dịch bệnh”, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá.Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Chủ tịch Lê Trung Chinh một lẫn nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thực hiện đồng bộ 2 vòng kiểm soát nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên địa bàn thành phố: kiểm soát từ ngoài vào tại các chốt cửa ngõ thành phố; kiểm soát nhân khẩu, tạm trú tạm vắng tại các khu dân cư thông qua tổ dân phố, Tổ COVID-19 cộng đồng, công an khu vực và các tổ chức chính trị - xã hội.Tại cuộc họp Chủ tịch Lê Trung Chinh thống nhất với đề xuất của quận Thanh Khê về việc nới lỏng một số khu vực vòng ngoài của khu tam giác Lê Duẩn – Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám khi toàn bộ kết quả xét nghiệm đã âm tính lần thứ 5, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội căn cứ Nghị quyết 68/NQ-CP và những chủ trương của Thường trực Thành uỷ, HĐND thành phố về đối tượng hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19, khẩn trương tham mưu UBND thành phố kế hoạch triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP..

 

ANH TRỊNH

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác