Lịch công tác tuần 24 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 07-06-2021 09:49
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 07/6

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCSĐ UBND thành phố

PHGB, tầng 3

 

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3 HT số 1, tầng 2

 

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế

Sân bay

Đà Nẵng

 

 

 

 

Thứ Ba 08/6

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự Hội nghị trực tuyến về Đề án xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (cả ngày)

HT số 1, tầng 2

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự các chương trình chuẩn bị cho công tác diễn tập

HVCT KVIII

 

 

 

C

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự các chương trình chuẩn bị cho công tác diễn tập

HVCT KVIII

 

 

 

 

­ Thứ Tư 09/6

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy

VPTU

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo phương án chỉ tiêu một số khu đất chuẩn bị đưa ra đấu giá

PHGB, tầng 3

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe Sở Xây dựng báo cáo rà soát tiến độ thực hiện các dự án HTKT khu dân cư

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

 

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự các chương trình chuẩn bị cho công tác diễn tập

HVCT KVIII

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo liên quan đến việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất (B/c số 389/BC-STNMT ngày 21/5/2021); Diện tích đất khớp nối hạ tầng (B/c số 36/BC-STNMT ngày 23/4/2021)

- 15h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo liên quan công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố

PHGB, tầng 3

Thư Năm 10/6

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

HT số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự các chương trình chuẩn bị cho công tác diễn tập

HVCT KVIII

 

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo một số đồ án quy hoạch kiến trúc

 

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

VPTU

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp xử lý vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư

PH số 1, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo các vướng mắc về đất đai (Tổ 602)

PHGB, tầng 3

Thứ Sáu 11/6

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê

Theo Ch/trình

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  họp UBND thành phố thường kỳ

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

 

 

* Thứ Bảy (12/6)

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam kiểm tra thực tế;

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố tại PH số 1, tầng 3.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT