Khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
Đăng ngày 29-10-2020 09:18

Ngày 29-10, UBND thành phố ban hành Công văn số 7121/UBND-KTTC yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 7104/UBND-KTTC ngày 28-10-2020 có hiệu quả, đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

Đồng thời, giao UBND các quận, huyện chỉ đạo lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, thông báo, yêu cầu Nhân dân tuyệt đối không đi vớt củi, đánh bắt hải sản tại các khu vực ven sông suối, ao hồ... trong những ngày mưa bão còn diễn biến phức lạp. Chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về vấn đề này. UBND huyện Hòa Vang có trách nhiệm rà soát, sơ tán gấp các hộ ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, tránh thiệt hại về người và tài sản. Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện cần chủ động làm việc với các đơn vị quân đội như: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Vùng III- Hải Quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đề nghị hỗ trợ lực lượng để dọn đẹp vệ sinh môi truởng trên địa bàn quản lý.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND thành phố trước ngày 10-11-2020 để xử lý kiến nghị của UBND các quận, huyện về hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà ở do bão số 9 gây ra. Sau khi nhận báo cáo, đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố tổng hợp hồ sơ, mời lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng các ngành báo cáo tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố để lãnh đạo UBND thành phổ xem xét quyết định.

UBND thành phố cơ bản thống nhất với báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp về Phương án xử lý vệ sinh môi trường; giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu Kế hoạch thu dọn vệ sinh môi trường sau bão, lũ theo Quyết định số 7123/QĐ-UBND ngày 8-10-2014 và Phương án báo cáo tại cuộc họp, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định.

Sở Du lịch có trách nhiệm làm việc cụ thể với Thành đoàn Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để hỗ trợ lực lượng giúp Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch thành phố thu dọn vệ sinh môi trường đối với các khu vực ven biển.

Đối với các công sở (trường học, cơ sở y tế, trụ sở làm việc…) do UBND các quận, huyện quản lý, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tự cân đối kinh phí để xử lý; trường hợp kinh phí địa phương không đảm bảo, báo cáo, đề xuất UBND thành phố thông qua Sở Tài chính. Đối với các công sở do các sở, ngành quản lý, giao Thủ trưởng các đơn vị tự cân đối nguồn kinh phí đã giao trong dự toán ngân sách 2020 để khắc phục; trường hợp không đảm bảo nguồn, báo cáo, đề xuất UBND thành phố thông qua Sở Tải chính.

UBND thành phố cũng giao Sở Y tế rà soát, hỗ trợ hóa chất xử lý vệ sinh môi trường phòng, trừ dịch bệnh cho UBND các quận, huyện. Giao Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố và đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về diễn biến tình hình mưa bão thời gian đến để các cơ quan, đơn vị, Nhân dân biết chủ động ứng phó có hiệu quả.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT