Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19  từ ngày 24/4/2020 - 08/5/2020
Đăng ngày 11-05-2020 14:53, Lượt xem: 842

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cung cấp Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19  từ ngày 24/4/2020 - 08/5/2020 như sau:

STT Đơn vị Hiện vật Số tiền
1 Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng   2.150.000
2 Hội Khuyến học TPĐN   10.000.000
3 TT Điều hành đèn Tín hiệu Giao thông và Vận tải công cộng   5.000.000
4 Đồng Quang Trọng, Công ty TNHH BESPOKIFY VIỆT NAM   10.000.000
5 Công đoàn cơ sở Công ty Dịch vụ Dầu khí ĐN   100.000.000
6 Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 3   2.600.000
7 Hội Người Mù TPĐN   1.000.000
8 Đinh Thị Lan, Tổ 35, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, ĐN   1.000.000
9 Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng   20.000.000
10 Đại học Đà Nẵng   150.000.000
11 Tập đoàn Want - Want Việt Nam 520 thùng bánh gạo
(Trị giá 270 triệu)
 
12 Tập đoàn T&T 700 xuất quà
(Trị giá 700 triệu)
 
  Tổng cộng:    301.750.000

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác